روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

در قبال محیط زیست احساس مسئولیت کنیم

طبیعت و محیط زیست سالم دو نعمت بزرگ و خدا دادی است که خداوند عزوجل به تمام موجودات زنده یکسان آنرا ارزانی فرموده است که باید در حفظ و سالم نگهداشتن این دو ودیعه الهی، نهایتاً سعی و تلاش به خرج دهیم.
آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعت اثر می گذارد و پی آمد های زیان باری را برای انسان و دیگر موجودات زنده به بار می آورد، در جهان امروز مسئله آلودگی محیط زیست، یکی از مهم ترین و حادترین معضل تمدن انسانی به شمار می رود و انسان ها بیشتر از همه در حفاظت و آلودگی محیط زیست نیز نقش چشمگیری دارند، زیرا طبیعت برای بقای نسل بشر، آفریده شده است و پیوند ناگسستنی میان انسان و طبیعت وجود دارد، اما با تأسف با وجود اینکه جهان امروزه پله های ترقی و تعالی را یکی پی دیگری طی می کند، به همان اندازه محیط زیست نیز آلوده می شود، در حالی که امروز محیط زیست و تنوع زیستی به عنوان ثروت زنده و دارای حیات در کشور های مختلف جهان مورد توجه جدی قرار دارد و حفاظت و صیانت از آن را مسئولیت و وظیفه یک سازمان، نهاد و یا نیروی خاصی نمی دانند، بلکه به عنوان مشکل حاد مردم جامعه، یک وظیفه فردی و اجتماعی ارزیابی می شود، زیرا ارزش گونه های مختلف زیستی و نقش آن در محیط زیست برای اکثر مردم روشن است و همه می دانند که مرگ کوچکترین گونه زیستی می تواند اثرات نامطلوبی در چرخه حیات داشته باشد و مرگ هرگونه گیاه هم می تواند نسل های آینده را از نفس کشیدن محروم کند، اما با تأسف در کشور جنگ زده ما افغانستان تمام معضلات اجتماعی زیر سایه جنگ و خشونت پنهان شده و آن گونه که انتظار می رود به آن پرداخته نشده است.
هرچند دولت و نهاد های زیربط، تلاش های مضاعفی را به خرج داده اند تا جلو آلوده شدن هوا و محیط زیست را بگیرند، اما طوری که در بالا تذکار به عمل آمد، حفاظت و صیانت از محیط زیست وظیفه یک نهاد و نیروهای خاصی نیست، بلکه با عموم افراد جامعه منحیث یک مسئول اجتماعی برمی گردد.
با تأسف این روز ها از عدم بارش برف و باران و کم توجهی شهروندان نسبت به محیط زیست، شهر ها به ویژه پایتخت چنان آلوده گردیده که اگر به این معضل توجه نشود شهروندان کشور با آسیب های پنهان مواجه خواهند شد که سونامی خاموش را در قبال خواهد داشت، اما با تأسف چیزی که در کشور های فقیر، رایج است، هرمشکل زمانی که از اداره و کنترول خارج گردید بعد به حل آن می پردازند که طبعاً زمان و هزینه زیادی را در بر می گیرد، بناءً بیش از اینکه به مشکل جدی برخوریم، بهتر است تا شهروندان کشور در هر سطحی از اجتماع که هستند، اهمیت محیط زیست سالم را درک کنند و در حفاظت و صیانت از آن صادقانه تلاش نمایند، زیرا آکسیجن را تمام انسان ها یک سان استفاده می کنند و اگر هوا آلوده و محیط زیست هم نا سالم باشد زیان های آن هم به همه یک سان اثر گذار است.
بناءً حفاظت از محیط زیست، بایست به صورت یک گفتمان درآید و آگهی های محیط زیستی نیز به یک فرهنگ عمومی مبدل شود تا مشکلات و آسیب های محیط زیست و آلودگی هوا، نگرانی عمومی را موجب شود تا هر فرد جامعه در قبال آن، احساس مسئولیت کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید