روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

در شبرغان ۳۰ خانواده از انرژی برق مستفید شدند

مسئولان در ریاست جوزجان برشنا شرکت می‎گویند، در ادامه تطبیق پروژه‎های توسعوی انرژی برق این بار یک پایه ترانسفارمر را در قریه سلجوق اوبه شهر شبرغان افتتاح و به بهره برداری سپرده اند.

عبدالجیل راسخ رئیس جوزجان برشنا شرکت می‎گوید، به اساس پلان‎های توسعوی و توزیعی انرژی برق یک پایه ترانسفارمر ۲۵ کیلوولت امپیر را افتتاح وبه بهره برداری سپرده اند.

به گفته رئیس جوزجان برشنا شرکت با تکمیل این پروژه ۳۰ خانواده در قریه سلجوق اوبه شهر شبرغان از انرژی برق مستفید شده اند.

راسخ می‎افزاید، هزینه این پروژه که بالغ به ۴۸۰ هزار افغانی می‎شود از بودجه جوزجان برشنا شرکت ومردم پرداخت شده است.

شماری از باشندگان قریه سلجوق اوبه شهر شبرغان می‎گویند، پس از گذشت سال‎های متمادی از نور برق مستفید شده اند که پیش از این در نبود برق با مشکلات فراوانی روبرو بودند.

عبدالغفار دهقان، یکی از باشندگان قریه سلجوق اوبه می‎گوید، با تأمین انرژی برق در کنار این که مردم محل به سهولت‎های خوبی دست می‎یابند صنعت قالین را نیز رشد می‎دهند.

به گفته او باشندگان این قریه بیشتر مخارج خانواده‎های شان را با قالین بافی تأمین می‎کنند که جریان انرژی برق سبب ایجاد سهولت در عرصه قالین بافی می‎شود.

عبدالواسیع‎‎هاشمی، معاون عملیاتی جوزجان برشنا شرکت می‎گوید، روند تطبیق پروژه‎های توسعوی و توزیعی انرژی برق در مرکز و ولسوالی‎های این ولایت جریان دارد.

به گفته معاون عملیاتی جوزجان برشنا شرکت با تکمیل این پروژه‎ها صدها خانواده در این ولایت از انرژی برق مستفید می‎شوند.

این گفته‎ها در حالی ابراز می‎شود که جوزجان برشنا شرکت در جریان یک ماه سه پایه ترانسفارمر را در این ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید