روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

در روند صلح هیچ گروهی نباید در صدد تحمیل نظر خود بر دیگران باشد

استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی صلح در ارگ ریاست جمهوری با اشاره به روند صلح کشور گفت که در این روند هیچ گروهی نباید در صدد تحمیل نظر خود بر دیگران باشد.
معاون دوم رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که طرزالعمل مذاکرات صلح بین هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان به زودی نهایی شود و مذاکرات مستقیم به زودی آغاز گردد.
وی بر حوصله مندی در جریان مذاکرات تأکید کرد و افزود که به هراندازه که لازم باشد ما باید پشت میز مذاکره بنشینیم و هرنوع اختلاف که داریم پشت میز حل کنیم و هیچ شتابی نباید باعث شود که ما منافع ملی و دراز مدت افغانستان را در نظر نگیریم.
استاد دانش با تأکید بر حفظ منافع ملی و وحدت ملی در مذاکرات صلح، گفت که:«هیچ طرح صلحی نباید وحدت ملی مارا به خطر اندازد. نظام ما یک نظام کثرت گرا و مبتنی برجمهوریت واراده و آرای مردم افغانستان است و باید در پروسه صلح نیز با همین معیار حرکت کنیم والا هیچ وقت به هدف اصلی یعنی ختم جنگ و خشونت دست نمی یابیم.»
استاد دانش با اشاره به گفتگوهای هیأت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه با هیأت مذاکره کننده گروه طالبان، بیان داشت که یکی از موضوعات مورد اختلاف این است که در طرزالعمل گفتگوها از جانب هیأت طالبان پیشنهاد شده است که در صورت بروز اختلاف مطابق فقه حنفی فیصله گردد و با اقلیت ها نیز مطابق شریعت عمل شود.
معاون دوم رئیس جمهور در این رابطه گفت که علما و مردم شیعه افغانستان با فقه حنفی و مذهب امام ابوحنیفه هیچ مشکل ندارند و به وی احترام دارند؛ اما این که کسی بیاید و بگوید ما با اهل تشیع مانند سایر اقلیت های دینی درچوکات شریعت اسلامی برخورد می کنیم معنایش این است که گویا شیعیان مانند پیروان سایر ادیان از چوکات شریعت خارج است و شما می خواهید که با آنان در چوکات شریعت معامله کنید.
به گفته معاون دوم رئیس جمهور، این نگاه هم در تضاد با اندیشه و مکتب امام ابو حنیفه و هم مغایر با اصول دینی و حقوقی و هم توهین به یک بخشی بزرگ از مردم افغانستان است. استاد دانش گفت که همه علمای جهان اسلام به خصوص علمای حنفی به این باور اند که همه مذاهب فقهی ما به شمول مذهب جعفری جزء شریعت اسلام است و هیچ کدام از مذاهب از چارچوب شریعت اسلام و قرآن و سنت خارج نیستند.
استاد دانش گفت که خواسته مشروع و قانونی مردم شیعه افغانستان این است که در مسایل فقهی و باور های دینی خود مطابق مذهب خود عمل کنند. وی تصریح کرد که این خواسته نه بی احترامی است و نه زیاده خواهی بلکه جزء حقوق اساسی و شهروندی همه مردم افغانستان است و در تمام اسناد بین المللی و حقوق بشری روی این موضوع تأکید شده است.
وی از گروه طالبان خواست که نباید اقدامی کنند که فضای دوستی، صمیمیت وحدت و همگرایی موجود بین مردم افغانستان مخدوش شود و هشدار داد که اگر هدف از مذاکرات این باشد که از آغاز بین مردم تفرقه ایجاد شده تهدابی گذاشته شود که تمام دستاورد های دولت و مردم مانند جمهوریت، انتخابات و حقوق شهروند زیر سؤال برود، در این صورت این مذاکرات به صلحی که به نفع افغانستان باشد منجر نخواهد شد.
استاد دانش با اشاره به سخنان دیروزش در سفر به ولایت بامیان راجع به جایگاه و اهمیت اراده مردم در نظام جمهوریت و مقایسه آن با نظام امارت گفت که هدف از این مقایسه نه نگاه قومی بوده است و نه شخصی، بلکه برداشت دیگری از آن شده است. وی تصریح کرد که ما همگی به همه تاریخ خود، فرهنگ، اقوام و بزرگان و شخصیت های تاریخی افغانستان مخصوصا شخصیت های همچون احمدشاه درانی، شاه امان الله ومانند آن ها احترام داریم.
معاون دوم رئیس جمهور گفت که چیزی که من برآن تأکید داشتم این است که با مطالعه مستند تاریخ سیاسی از نظرحقوقی و حتی از نگاه دینی و فقهی برای ما مسلم است این است که در دنیای امروز میزان و معیار مشروعیت حکومت ها و نظام ها آرای مردم است و انتخابات عمومی و گردش قدرت و انتقال مسالمت آمیز قدرت بر مبنای قانون است و این معیار تنها با نظام جمهوریت قابل تحقق است.
استاد دانش گفت که ما نباید امروز هرچیزی را سیاسی و یا قومی بسازیم. این نوع بحث ها دامنه گسترده سیاسی، تاریخی و حقوقی دارد که باید با دقت، تعقل و انصاف در باره آن ها اظهار نظر کنیم نه با سلایق شخصی و احساسات وعواطف.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد که ما امروز به گفتمان های مثبت و سازنده نیاز داریم و من شخصا به همه قضاوت‌ها و نظرات از هرکسی و از شهروند افغانستان که صورت می گیرد احترام می گذارم و همین فضای باز نقد سالم و تحمل نقد از برکات جمهوریت است که همه صداها، نظریه ها، قضاوت‌ها و نظریه های متفاوت در سایه این نظام شنیده می شود و به آن احترام گذاشته می شود.
در برنامه گرامی داشت از روز جهانی صلح در ارگ ریاست جمهوری، همچنین محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، نمایندگان زنان، علما، جوانان و قربانیان جنگ سخنرانی کردند و بر حفظ دستاوردهای مردم افغانستان و نظام جمهوری در روند صلح و تأمین آتش‌بس سراسری در جریان مذاکرات صلح، تأکید کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید