روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

در جنگ کنونی دچار اشتباه محاسباتی نشوید

تحرکات و تشدید خشونت های تازه طالبان به جز از آن که فرصت های ایجاد شده برای برقراری صلح در کشور را به هدر دهد، پیامد دیگری نخواهد داشت، زیرا تجربه نشان داده است که هیچ گروه و حزبی از راه فشار نظامی و ادامه خشونت در افغانستان به قدرت نرسیده است و اگر رسیده هم باشد ادامه پیدا نکرده است.
ادامه وضعیت کنونی نشان دهنده این است که طالبان قصد ادامه مذاکرات سیاسی را ندارند، بلکه در صدد رو آوردن به فشار های نظامی و تسلط از راه خشونت بر این کشور اند.
گزارش ها حاکی از آن است که ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک به دست طالبان سقوط کرده است، هرچند مقام ها در وزارت امور داخله ادعا ها در مورد سقوط این ولسوالی را رد می کنند و از حضور نیروهای امنیتی ودرگیری این نیروها با طالبان خبر می دهند و تأکید دارند که بحث سقوط مطرح نیست، ولو که طالبان نزدیک هم شده باشد، نیروهای امنیتی ما در ولسوالی حضور دارند و برای سرکوب دشمن تلاش می کنند، اما موضوعی که سبب نگرانی مردم افغانستان شده و بیشتر مردم دردمند ما را می آزارد، عدم علاقمندی طالبان به ادامه مذاکرات وتأکید آنان بر جنگ است و این پرسش را نیز مطرح می سازد که آیا طالبان با ادامه خشونت در پی سبوتاژ کردن مذاکرات اند؟ و یا مانع خروج نیروهای خارجی در افغانستان می شوند؟ در حالی که تجربه نشان داده که جنگ راه حل معضل افغانستان نیست و این جنگ صرف با تفاهم و مذاکره پایانی شده می تواند.
بنابر این، این مسئله را نباید دست کم گرفت که پیشروی در میدان جنگ، قطعاً تأثیرات خود در میز مذاکرات صلح را نیز به جا خواهد گذاشت که باید دولت افغانستان این موضوع را جدی پیگیری و نگذارد که جغرافیای جنگ به نفع طالبان تغییر کند، زیرا ادامه این وضعیت ومیدان دادن به طالبان نه تنها سبب بلند رفتن روحیه جنگجویان آنان می گردد، بلکه باعث نگرانی مردم افغانستان شده، سطح اعتماد و باور مردم نسبت به حکومت به خصوص نیروهای امنیتی و دفاعی را کاهش می دهد و… .
بناءً در شرایط کنونی ایجاب می کند نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تلاش های مضاعفی را به خرج دهند تا بیشتر از این برای گروه طالبان، ولو اگر تاکتیکی هم باشد میدان داده نشود تا این گروه با پیشروی خود جغرافیای تحت نفوذ خود را توسعه بخشد.
گرچه رئیس جمهور کشور بارها تأکید بر این نموده که افغانستان در مرحله از سقوط قرار ندارد ونیروهای امنیتی و دفاعی توانایی دفاع مستقلانه از کشور را دارند، اما تحرکات اخیر طالبان در بخش های از ولسوالی ها آنهم با آغاز خروج نظامیان خارجی از افغانستان، پیامد خوب در قبال نخواهد داشت که باید دولت افغانستان از همین اکنون خطرات جنگ را جدی بگیرد، اهداف وبرنامه های طالبان و حامیان آنان را در این مقطع زمانی که قرار است طرف های درگیر جنگ در آینده نزدیک در نشست بین المللی استانبول شرکت کنند، با دقت پی گیری و خنثی سازد و در جنگ های کنونی نیز دچار اشتباه محاسبات نظامی نشود.
روی این اساس طرف های درگیر به ویژه طالبان بدانند که نشست استانبول یک فرصت است که باید از آن سود برد وبا تقویت آن، وضعیت تازه را برای شکل گیری اجماع داخلی و بین المللی شکل داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید