روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

در جلسه رهبری سکتور امنیتی روی تامین امنیت افراد ملکی بحث صورت گرفت

در نشست دیروز، رهبری سکتور امنیتی دولت جمهوری اسلامی ‌افغانستان روی حملات تروریستی در سطح کشور و خشونت‌ها علیه افراد ملکی به ویژه تامین امنیت قاضیان، څارنوالان، عالمان دین و شخصیت‌های تاثیرگذار جامعه و تهدیدات احتمالی مربوط به آن‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در جلسه دیروز در رابطه به اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های آینده و همچنین پیشرفت و دستاوردها در پیگیری و بررسی پرونده‌های گذشته به جلسه گزارش ارایه گردید.
همچنین در این جلسه رهبری سکتور امنیتی روی وضعیت فعلی غصب زمین و اقدامات آینده، بحث صورت گرفت.
در گزارش که به جلسه ارایه گردید گفته شد، روند ثبت و راجستر در پایتخت و ولایات شروع و از طریق کمیته‌های مستقر به پیش برده می‌شود تا این روند کامل و لست غاصبین تکمیل گردد.
در جلسه نیز روی وضعیت عمومی‌کشور و مبارزه قاطع با جرایم بحث صورت گرفته و تصامیم لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید