روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

درجلسه کمیته قوانین طرح تعدیل بعضی قوانین مورد بحث قرار گرفت

جلسه کمیته قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد.

طرح قانون استفاده زمین در پروژه تاپی، طرح تعدیل نام وزارت شهرسازی و اراضی، طرح ضمیمه شماره ۴ قانون شاروالی ها در مورد اجاره ملکیت های شاروالی، تعدیل جزء ۲ سطر ۴ ماده ۱۴ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری، تعدیل و لغو برخی از مواد قانون شهرسازی و اراضی و تعدیل برخی از مواد قانون استملاک در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.

طرح ضمیمه شماره ۴ قانون شاروالی ها در مورد اجاره ملکیت های شاروالی که از جانب اداره ارگان های محلی در جلسه ارائه شد. این طرح پس از بررسی و ارائه دیدگاه های اعضای جلسه مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که  با هماهنگی اداره ارگان های محلی، یک جلسه مشترک بین وزارت ها و ادارات ذی ربط با حضور نماینده پیشه وران و نماینده شاروالی کابل، ترتیب یافته و پیشنهاد ها ارائه شده از جانب اعضای جلسه کمیته قوانین در متن این طرح تنظیم شود.

در این جلسه در خصوص عنوان این طرح، ملکیت های قابل اجاره، میعاد اجاره، شرایط داو طلب، اعلان داوطلبی، حق الاجاره و تغییر این طرح به مقرره یا طرح قانون و دیگر موارد شکلی بحث مفصل صورت گرفت. استاد دانش معاون رئیس جمهور طرح ضمیمه قانون شاروالی ها را در مورد اجاره ملکیت های شاروالی، برای حفاظت و افزایش عواید ملی مهم خواند و بر تسریع فرایند نهایی سازی و تطبیق این طرح تأکید کرد.طرح تعدیل جزء ۲ سطر ۴ ماده ۱۴ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری، نیز که از جانب وزارت دفاع ملی در جلسه ارائه شد، پس از بحث و بررسی لازم مورد تأیید قرار گرفت. قابل ذکر است که در جزء ۲ سطر چهارم ماده چهاردهم قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری منتشره جریده رسمی شماره(۱۰۳۴) مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۹ عبارت رتبه دگرمن به جگرن تعدیل شد. این تعدیل از آن جا ضرورت است که بسیاری از قضات این محاکم براساس قانون به تقاعد سوق شده اند و لازم است که افراد جدید در این بخش ایفای وظیفه کنند.طرح تعدیل نام وزارت شهرسازی و اراضی نیز توسط مقام‌های  این وزارت در جلسه کمیته قوانین ارائه شد که در آن چند نام براساس اولویت بندی کار این وزارت در نظر گرفته شده بود. قابل ذکر است که براساس فرمان شماره(۱۰۷) ریاست جمهوری در تاریخ۱۰/۹/۱۳۹۷ نام وزارت شهرسازی واراضی با ادغام اداره اراضی افغانستان به نام وزارت شهرسازی و اراضی صدور یافته است. در جلسه روزچهارشنبه کمیته قوانین فیصله شد که تمام فرایند امور در این وزارت در مطابقت با مفاد فرمان رئیس جمهور به پیش برده شود.همچنان وزارت شهرسازی و اراضی، در یک طرح جداگانه، تعدیل برخی از مواد قانون شهرسازی و اراضی را که شامل مواد پنجم، نهم و ماده بیست و هشتم این قانون می شود را در جلسه مطرح کرد. این طرح تعدیل بیشتر مربوط به امور شکلیات می شد که از طرف اعضای جلسه مورد تأیید قرار گرفت.همچنین طرح تعدیل برخی از مواد قانون استملاک در یک طرح جداگانه از جانب وزارت شهرسازی و اراضی به جلسه ارائه شد. قابل ذکر است که در متن قانون استملاک همزمان از وزارت شهرسازی و اراضی و اداره اراضی تذکر رفته است که به تأسی از فرمان رئیس جمهور مبنی بر ادغام این دو اداره تعدیلات لازم در برخی از مواد قانون استملاک از جانب وزارت شهرسازی و اراضی پیشنهاد شده بود که در جلسه کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت.

طرح قانون استفاده زمین در پروژه تاپی نیز از جانب وزارت شهرسازی به جلسه ارائه شد. این طرح از لحاظ ضرورت و اهمیت آن از جانب اعضای جلسه بررسی شد و نمایندگان وزارت های ذیربط هریک به تفصیل نظرها و پیشنهادهای شان را مطرح کردند. سرانجام فیصله شد که این طرح یک بار دیگر در یک جلسه یی به ریاست وزارت شهرسازی و اراضی وزارت معادن، وزارت صنعت و تجارت، نماینده وزارت عدلیه نماینده شرکت تی پی سی ال ازلحاظ تخنیکی مورد بررسی قرار گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید