روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

درجلسه فوق العاده کاپی رایت فیصله شد چاپ ونشر کتب فزیولوژی والترا سوند متوقف شود

درجلسه فوق العاده بورد حمایت کاپی رایت  که دیروز به ریاست فاضل سانچارکی معین امور نشرات برگزار شد، چاپ ونشر کتب فزیولوژی طبی  والتراسوند متوقف ساخته شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه قضیه انتشارات عازم و انتشارات بصیرت درخصوص چاپ ونشر کتب فزیولوژی طبی والتراسوند به بررسی گرفته شد و با حضور مدعی و مدعی علیه فیصله شد تا دریافت راه حل درهماهنگی با اتحادیه ناشران چاپ ، نشرکتب یاد شده متوقف شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید