روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

داکتر فضل محمود فضلی به حیث رئیس عمومی‌اداره امور تعیین گردید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان طی فرمانی، داکتر فضل محمود فضلی را به حیث رئیس عمومی‌ادارۀ امور ریاست جمهوری تعیین کرد. رئیس جمهور کشور به تأسی از حکم فقرۀ ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، داکتر فضل محمود فضلی را در بست خارج رتبه تعیین کرد و برایش در امور محوله آرزوی موفقیت نموده است.
داکتر فضل محمود فضلی یکتن از شخصیت‌های تاثیرگذار سیاسی کشور می‌باشد که قبل از این به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور سیاسی کار کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید