روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

داکتر عبدالهادی صدیقی : روز ه گرفتن باعث کاهش فشار خون و کم شدن  وزن در بدن انسان  می شود  

یکی از پنج بنای مسلمانی در دین اسلام گرفتن روزه است که بالای هر  مومن ومسلمان واجد شرایط اعم از مرد و زن فرض می باشدکه در یک سال  یک ماه روز ه بگیرد  روز ه گرفتن فواید زیادی برای سلامت انسان و یکی از فواید آن استراحت دستگاه هضمی و کمک به کاهش وزن بدن می باشد  از سویی هم جلد را پاکسازی می نماید هر مومن و مسلمان چنین از فواید روزه گرفتن  آگاه باشد

خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه ای را با داکتر عبدالهادی صدیقی در رابطه به فواید روزه گرفتن از نگاه طب انجام داده است که خدمت خوانندگان روز نامه تقدیم می گردد .

داکتر صدیقی اشا ره کرده گفت : مسلمان ها روز ه گرفتن را تعهد مذهبی با خداوند می دانند

تنها تعداد کمی از مردم ازمزایای سلامتی  فواید گرفتن روز ه آگاه اند، روزه گرفتن پاکسا زی سموم را از بدن افزایش می دهد مانند شکر خون و ذخیره چربی  بدن را کاهش می دهد و عادات بدزندگی با روز ه گرفتن از بین می رود . در این رابطه باید یک سلسله فواید بیشتری را از گرفتن روزه برای هموطنان خویش ارائه می دارم چون بسیار مهم و ضروری می باشد و برای عملی سازی آن اقدام صورت گیرد .

استراحت دستگاهی هضمی : در طول روزه داری دستگاه جهازهضمی استراحت می کنند عملکرد طبیعی فزیولوژیک ، به ویژه به تولید ترشحات هضمی ادامهمی دهد  اما به میزان  کاهش می یابد این تمرین به حفظ تادل مایعات در بدن کمک می کند تغزیه غذا به میزان ثابت  رخ می دهد انتشار انرژی نیز از الگوی تدریجی پیروی می کند . اما روز ه گرفتن باعث توقف تولید اسید های چرب در معده نمی شود به همین دلیل است که به بیمار ان مبتلا به زخم معده توصیه می شود که با احتیاط روزه بگیرند .

عکس العمل های التهابی  : مطالعات نشان می دهد که روزه بیماری های التهابی و حساسیتی را بهبود می بخشد به طور مثال بیماری های التهابی  ازیما مفاصل و بیماری های جلدی مانند به پسوریازس هستند برخی متخصصان اظهار میدارند که روزه گرفتن ممکن است درمان بیماری های التهابی ،ورم مفاصل وپسوریازس هستند و برخی متخصصان اظهار می کنند که روزه ممکن است تدادوی بیماری های التهابی روده مانند کولیت ها را بهبود بخشد .

– روزه گرفتن برای کاهش شکرخون : روزه گرفتن میزان تجزیه گلو کوز را افزایش می دهد تا بدن بتواند انرژی بگیرد بنابرین تولید انسولین را کاهش می دهد و جیب معده  استراحت می کند گلایکوژن برای تسهیل تجزیه گلوکوز تولید می شود در نتیجه روز ه گرفتن کاهش قند خون است که به ویژه برای بیماران دیابتی یا شکر مفید است .

– تصحیح فشار خون بالا با روز گرفتن : روزه گرفتن یکی از روش های غیردورانی کاهش فشار خون است این بیماری به بیماران قلبی و کاهش خطر الروسکلر فراسیس کمک می کند املرواسکلروفراسیس «مسدودکردن رگها » توسط زرات چربی است در طول روزه گرفتن  گلوکوز و بعد از آن ذخیره های چربی برای تولید انرژی  مورد استفاده قرار می گیرند و نرخ میتابولیک در طی روزه گرفتن کاهش می یابد هورمون های ادرنیالنین و نارادرنیالین  نیز کاهش می یابد این باعث کانتوز سوخت ثابت می شود فایده این کار کاهش فشار خون است.

– افزایش: تجزیه چربی با روزه گرفتن: اولین واکنش بدن به روزه تجزیه گلوکوز است و حتا ذخیره گلوکوز تمام می شود کیتوسیزشروع می شود این تجزیه چربی ها انرژی آزاد می کنند چربی های ذخیره شده در کلیه و ماهیچه ها برای آزادکردن انرژی، شکسته می شوند.

– ترک عادات بد با روزه گرفتن: رمضان زمان مناسبی برای ترک عادات بد است چون باید تمام روزه را روزه بگیریم مانند سگرت کشیدن، نصوار وسایر موارد و همچنان غذا های شیرین نباید در طی ماه رمضان خورده شود که این چنین اعمال در ماه مبارک رمضان امکان پذیر است.

– کلسترول پائین: کاهش کلسترول خون و جلوگیری از سکته های قلبی یکی دیگر از فضایل ماه رمضان می باشد.

– ماه رمضان برای تقویت فقر، افزایش طول عمر، افزایش مقاومت بدن در مقابل استرس، جلوگیری از سرطان ها بهبود سیستم دفاعی و ایمنی عضویت و بالا بودن هورمن رشد از فواید آن می باشند. ویس محمد

 

ممکن است شما دوست داشته باشید