روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

داکتر عبدالله عبدالله: شعراستاد خلیلی دردوران مقاومت ، صدای مردم مظلوم افغانستان بود

به یاد بود از سی‌و دومین سالگردوفات استاد خلیل الله خلیلی شاعر نام آور معاصر افغانستان دیروز نشستی ازطرف وزارت اطلاعات فرهنگ، درکابل برگزارگردید.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، این نشست با حضورداشت داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، معینان و روسای این وزارت ، عبدالغفورلیوال مشارورئیس جمهور، مسعود خلیلی پسراستاد خلیل الله خلیلی ، شماری مسوولان دولتی و شخصیت های فرهنگی ، برگزارشد .

درآغازاین نشست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ افتخاردارد که به سلسله یاد بود ازشخصیت های فرهنگی کشور ، امروز نشستی را به یاد بود ازسی‌و دومین سالگرد وفات استاد خلیل الله خلیلی، برگزارکرده است . 

حسینه صافی گفت که  که استاد خلیل الله خلیلی شاعر معاصر کشور، آثار منظوم و منثوردرعرصه های مختلف هنر، ادب ، سیاست ، فلسفه و عرفان دارد که درداخل و خارج کشور به چاپ رسیده است .

وی افزود که اشعاراستاد خلیلی از داشته های حماسی، بهتررنگ شعاراتحاد و مبارزه را به خود می گیرد و عشق به وطن درزندگی و اشعار وی مفهوم بسیار گسترده دارد وتنها حضور جغرافیایی، سیاسی و مردمان خاص را دربرنمی گیرد بلکه مرزهای وطن او از دور ترین نقطه های پیوند فرهنگی تا نزدیک ترین روابط تاریخی ، سیاسی و اجتماعی استوارترین علایق دینی ، مذهبی و سنتی را شامل می باشد .

حسینه صافی گفت که استاد خلیلی با صراحت به ستایش آزدای پرداخته است و به این بهانه استبداد را درشعر خود نفی می کند .

همینگونه دراین نشست احمدضیا رفعت استاد پوهنتون کابل ، عبدالغفورلیوال مشاوررئیس جمهور دراموراقوام و قبایل، قنبرعلی تابش ، دکتور سید تسلیم کاویان و وحید پیمان به ترتیب دررابطه به ابعاد مختلف زندگانی، فعالیت های فرهنگی و ادبی ، مبارزات، آثار و جایگاه و کارنامه های استاد خلیل الله خلیلی درادب معاصر معلومات دادند.

آنان گفتند که بیشتر اشعاراستاد خلیلی هدف و پیام های ملی ، وحدت و همدلی میان مردم دارد و استاد سروده هایش را درقالب های مختلف به شمول شعر ، غزل ، قصیده  رباعی و چهاربیتی نوشته است .

مسعود خلیلی پسراستاد خلیل الله خلیلی نیز درصحبتی درکنارآن که خاطراتش را از دوران زندگانی استاد خلیلی بیان کرد ، از وزارت اطلاعات و فرهنگ و کسانیکه دربرگزاری این نشست تلاش کرده اند ، تشکر کرد.

داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور نیز درصحبت هایش استاد خلیل الله خلیلی را ازجمله شخصیت های نامدار تاریخ شعر و اداب کشور دانست و گفت که استاد خلیلی یک شخصیت مومن ، متواضع و معتقد بود .

رئیس اجرائیه کشورافزود که استاد خلیلی درشعرکلاسیک فارسی درقطار شعرای صف اول بود وبا شاعرانی چون رهی معیری ارتباط داشت .

رئیس اجرائیه افزود  که استاد خلیلی درقالب های مختلف شعرسروده است ، اشعاردردوران مقاومت صدای مردم مظلوم افغانستان را بلند کرد ، او را به اوج شهرت رسانید.

همچنان داکترعبدالله عبدالله  به روح شهدای حوادث اخیر کابل به خصوص حادثه روز شنبه که باعث شهادت مینه منگل خبرنگار شناخته شده ، شد، اتحاف دعا کرد.

استاد خلیل الله خلیلی درسال ۱۲۸۶ در کابل به دنیا آمد و درسال ۱۳۶۶ دراسلام آباد درگذشت .

استاد خلیلی  ازجمله شاعران معاصر کشوربود و در مجموع ۶۲ اثر منظوم و منثور در عرصه‌های مختلف هنر، ادب، سیاست، فلسفه و عرفان دارد که بیشترشان در داخل و خارج از افغانستان به چاپ رسیده‌ است .

ممکن است شما دوست داشته باشید