روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

داکتر عبدالله عبدالله: رسیدگی به مهاجرین و بی‌جاشدگان داخلی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی است

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان روز پنجشنبه در مراسم و نمایشگاهی که به مناسبت روز بین‌المللی مهاجران در سفارت ایالات متحده امریکا در کابل برگزار گردیده بود اشتراک کرد.

رئیس اجرائیه در صحبت‌های خود رسیدگی به امور مهاجران و بی‌جاشدگان را از مسوولیت‌های اخلاقی کشورها دانست و از آن به عنوان یکی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی نام برد.

رئیس اجرائیه در ادامه صحبت‌های خود از سفارت امریکا به خاطر برگزاری این برنامه و نمایشگاه و همچنان از کمک ۵۳ ملیون دالری این کشور برای مهاجران و بی‌جاشدگان در سال جاری در افغانستان تشکر و قدردانی کرد.

رئیس اجرائیه همچنان از تمام نهادهای بین‌المللی، کمیساریای عالی سازمان ملل برای مهاجرین، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و خدمات کارمندان بخش کمک‌های بشری در افغانستان به خاطر رسیدگی به مهاجران عودت کنندگان و بی‌جاشدگان داخلی قدردانی نمود.

رئیس اجرائیه برای موثریت هرچه بیش‌تر خدمات برای مهاجران و بی‌جاشدگان بر هماهنگی میان حکومت و نهادها و موسسات بین‌المللی تأکید کرد.

در این برنامه سفیر ایالات متحده‌ی امریکا، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل برای مهاجرین و وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان نیز صحبت کردند.

در ختم برنامه رئیس اجرائیه از عکس‌ها و صنایع دستی نمایشگاه همراه با میزبان و مهمانان دیدن کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید