روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

داکتر عبدالله عبدالله: امیدواریم برگشت معاون اول ریاست جمهوری به استحکام پایه های حکومت وحدت ملی و تأمین صلح و ثبات در کشور کمک نماید

جلسۀ شورای وزیران ، دیروز به ریاست داکترعبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه  حکومت وحدت ملی برگزار شد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست اجرائیه  به آژانس باختر درآغاز رئیس اجرائیه  کشور حملۀ روزیکشنبه در کابل را محکوم کرد و گفت که تروریستان بدنام باردیگر با حملۀ هراس‌افگنانه مردم را هدف قرار داده و شماری از هم‌وطنان بی‌گناه ما را شهید و زخمی ساختند. در جمع شهدا نیروهای امنیتی ما نیز شامل بودند. برای خانواد‌ه‌های شهدا عرض تسلیت داریم و برای زخمی‌های این رویداد شفای عاجل آرزومندیم.

داکتر عبدالله عبدالله با اشارۀ کوتاه به نشست سران ناتو افزود که در حقیقت کنفرانس ناتو در بروکسل یک تاییدی بر توانایی‌های نیروهای امنیتی ما بود. از تلاش و کار نیروهای امنیتی در دفاع از سرزمین قدردانی می‌کنیم. در عین‌ حال، تهدیدهای امنیتی وجود دارد؛ ولی همکاری نزدیک مردم با نیروهای امنیتی را خواستاریم تا در آینده از وقوع حوادث این چنینی جلوگیری نماییم.

رئیس اجرائیه  کشور از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری به کشور استقبال کرد و گفت : امیدواریم برگشت معاون اول ریاست جمهوری به استحکام پایه‌های وحدت ملی و تامین صلح و ثبات در کشور کمک نماید.

داکتر عبدالله عبدالله از برگزاری موفقانه نشست بورد مشترک نظارت و انسجام قدردانی کرد و گفت که در این کنفرانس تعهدات جهان و حکومت افغانستان، دست‌آوردها پیشرفت کار و چالش‌هایی‌که در زمینه اجرایی‌شدن تعهدات وجود دارد به بحث گرفته شد و همچنان تعهدات متقابل میان حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی نیز مطرح گردید.

رئیس اجرائیه  تصریح کرد: این یک قدم مثبت است که ما را برای رفتن به کنفرانس ژینو کمک می‌کند؛ اما بیشترین بار مسولیت را متوجه حکومت و اعضای کابینه در قسمت حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون تشویق بخش خصوصی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و مذاکرات صلح می‌سازند. تطبیق موفقانه این‌ها کار و سعی ‌و تلاش بیشتر همه‌ ما را می‌طلبد. بنابراین از اعضای شورای وزیران و مسولین دوایر دولتی می‌خواهیم که همکاری و توجه بیشتر را به خرچ دهند.

رئیس اجرائیه  در بخشی از صحبت‌هایش گفت: روز گذشته رهبری حکومت وحدت ملی با همکاران بین‌المللی و کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشترک داشتیم. رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که تاریخ معین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کند تا جایی برای ابهام در اراده حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات باقی نماند. البته، مردم افغانستان یک انتخابات عاری از تقلب و مشکلات گذشته را توقع دارند.

طبق دستور کار مجلس، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه  دربارۀ سفر هیأت بلندپایۀ افغانستان به کشور چین معلومات داد.

هیئت افغانستان تحت ریاست معاون دوم ریاست اجرائیه  کشور اخیراً در کنفرانس و نمایشگاه «چین و جنوب آسیا» اشتراک کرده بود. هیئت افغانستان در دیدار با معاون نخست‌وزیر چین و دیگر مقامات آن کشور در پیوند به توسعۀ روابط بازرگانی، اعطای بورسیه‌های تحصیلی، همکاری برای تداوی بیماران و برخی مسایل دیگر صحبت کرده‌اند.

رئیس اجرائیه  کشور پس از شنیدن گزارش، از وزارت‌های تجارت و اقتصاد خواست که نتایج و تعهدات سفر را تعقیب نمایند.

سپس، مسوولان نهادهای امنیتی در پیوند به اوضاع جاری در کشور به جلسه گزارش دادند.

وزیر امور داخله از واردکردن تلفات سنگین به دشمن در هفتۀ گذشته سخن زد و گفت که در نتیجۀ عملیات نیروهای امنیتی ۴۳۰ تن از دشمنان کشور کشته شده‌اند و ده ها تن دیگر زخمی و بازداشت گردیده‌اند. ویس احمد برمک افزود که در عملیات ویژۀ نیروهای امنیتی، والی نام نهاد طالبان در کاپیسا با شماری از فرماند‌هان مهم شان کشته شده‌اند.

وزیر امور داخله، دربارۀ وضعیت امنیتی پایتخت گزارش داد و گفت: به پولیس دستور داده‌ایم که چند گروپ اختطاف‌چی را که در کابل فعال هستند، زنده و یا مرده دستگیر نمایند.

در ادامه، وزیر اقتصاد در پیوند به ارزیابی برنامۀ ارتقای ظرفیت در اداره ملی مبارزه با حوادث گزارش داد.

تخصیص بودجۀ انکشافی، ساختار تشکیلاتی ناکافی، عدم موجودیت بودجه برای اجرای معاشات کارکنان بالمقطع و نبود برنامۀ ارتقای ظرفیت کارکنان از چالش‌های عمدۀ ادارۀ ملی مبارزه با حوادث بر شمرده شد.

رئیس اجرائیه  کشور پس از ارائۀ گزارش گفت که اداره اصلاحات اداری، وزارت مالیه، اداره امور و وزارت اقتصاد در هماهنگی مشترک روی طرح تشکیلاتی اداره ملی مبارزه با حوادث کار نمایند.

داکترعبدالله عبدالله گفت که از کود بودجۀ اضطرار پول کارکنان بالمقطع وزارت دولت در امور حوادث پرداخته شود و همچنان، وزارت اقتصاد زمینۀ استخدام شماری از مشاوران را در آن اداره فراهم سازد.

وزیر اقتصاد همچنان طرح مقدماتی شریک‌سازی زیربناها را به جلسه ارایه کرد.

طبق آجندا، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، گزارش پیشرفت کار مجتمع اداری دارالامان را به جلسه ارایه کرد.

بربنیاد این گزارش، دیزاین و ماسترپلان دو مرحله مجتمع اداری تکمیل شده است. کار مرحله اول در سال ۲۰۱۹ آغاز می‌شود و تا ۲۰۲۱ تکمیل خواهد شد.

سپس، وزیر ارشاد و حج و اوقاف، گزارش سروی املاک وقفی توسط اداره اراضی افغانستان را به جلسه ارایه کرد. اداره اراضی خواستار افزایش بودجه و همچنان تمدید وقت گردید. شورای وزیران فیصله کرد که اداره اراضی در چهار ماه آینده کارها را طی مراحل نماید.

رئیس ادارۀ هوانوردی دربارۀ پروژه ها و برنامه‌های آن اداره در پیوند به بهبود ارایۀ خدمات در فرودگاه های پایتخت و ولایات کشور گزارش داد.

همچنان، رئیس اداره هوانوردی دربارۀ ساخت و ساز میدان‌های هوایی در شماری از ولایت ها معلومات داد. بربنیاد گزارش، در دو سال پسین مسوولیت‌ اکثریت میدان‌های هوایی به افغان‌ها واگذار شده است و ادارۀ هوانوردی بر حریم فضایی کشور کنترل دارد.

رئیس اجرائیه  کشور پس از شنیدن گزارش گفت که در یک سال گذشته تغییرات جدی در ادارۀ هوانوردی ملکی به وجود آمده است. داکتر عبدالله عبدالله به رئیس ادارۀ ملکی هوانوردی گفت که چالش‌ها و مشکلات‌شان را کتبی با وی شریک سازند تا در زمینۀ حل آن اقدام گردد.

در ادامه، شهرداری کابل در پیوند به پلان عمل امور خدماتی و مدیریت عمومی ترافیک شهر کابل به جلسه گزارش داد. طبق گزارش تداخل وظیفه یی، فساد و نبود هماهنگی میان اداره‌های مربوط از عوامل اصلی ازدحام ترافیکی در کابل است. شهرداری کابل با روی دست‌گرفتن برنامه‌هایی در پی بهبود وضعیت ترافیک در پایتخت می‌باشد.

اعضای جلسه بر هماهنگی و وحدت عمل میان نهادهای ذیربط برای حل مشکلات ترافیک کابل تأکید ورزیدند.

رئیس اجرائیه  کشور گفت که جلسۀ مشترکی را با حضور وزیر داخله، شهردار کابل و اعضای بورد ترافیک شهر کابل برگزار می‌نماید تا با انسجام و هماهنگی کارها از پراکنده‌گی جلوگیری صورت گیرد. رئیس اجرائیه  بر ایجاد تسهیلات لازم در رونداستخدام کارکنان شهرداری نیز تأکید ورزید.

ممکن است شما دوست داشته باشید