روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

داکترکمال سادات : نه تنها حکومت، بلکه جوانان نیز در پیشرفت، آبادی و پاکی کشور سهم بگیرند

حشرپاک کاری دیروز ازسوی معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ و شاروالی کابل درناحیه شانزدهم راه اندازی شد .

به گزارش آژانس باختر: داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ که دراین کار حشرحضورداشت،  گفت که پاکی و نظافت از دیدگاه دین مبین اسلام یک عمل پسندیده میباشد چنانچه پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد«ص» فرموده است که نظافت جز ایمان است .

وی افزود که با انجام حشرپاک کاری، هم ثواب کمایی میکنیم و هم برای ترویج فرهنگ رضا کاری خانه ومحیط خود را پاک میسازیم.

معین امور جوانان گفت که کار و تلاش برای آبادی کشور تنها مسئولیت حکومت نیست، بلکه هر فرد جامعه به ویژه جوانان باید در پیشرفت، آبادی و پاکی کشور سهم بگیرد.

الحاج محمد طاهر ځواکمن رئیس ناحیه ۱۶ شاروالی کابل حشر دیروز را مثالی خوبی برای ترویج کار رضاکارانه در میان جوانان خواند.

 بعد لایق شاه ځداران رئیس امور فرهنگی جوانان رضا کار گفت به خاطر ترویج فرهنگ رضاکاری در  گام نخست باید کاررا ازخانه و محیط خود شروع کنیم بعد درتمام جامعه مروج سازیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید