روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

داکترکمال سادات : رئیس جمهور از جوانان حمایت می کند

داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با شماری از نمایندگان جوانان کابل دیدار کرد.
به گزارش آژانس باختر ، دراین دیدار داکتر کمال سادات برنامه های نهاد مربوط را در باره بهبود وضعیت تحصیلی و آموزشی جوانان بیان کرده گفت که تمرکز رهبری جمهوی اسلامی افغانستان به خصوص شخص رییس جمهور بالای جوانان است .
درهمین حال شماری ازجوانان به نمایندگی از دیگران صحبت کردند ومطرح ساختند که آنها از برنامه های اقتصادی وسیاسی رییس جمهور حمایت کرده اند و حمایت مینمایند.
آنهابرخی از مشکلات جوانان رادرعرصه اشتغال و آموزش نیز مطرح ساختند.

ممکن است شما دوست داشته باشید