روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

داکترکمال سادات: جوانان کشور باید تلاش نمایند که با زیور علم و دانش آراسته گردند

سمینار علمی زیر نام “اهمیت علم و دانش” دیروز ازسوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ دردانشگاه پیام برگزارشد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، درآغاز این سمینار داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ روی اهمیت علم دانش صحبت کرد و گفت که جوانان کشور باید تلاش نمایند که با زیور علم ودانش آراسته گردند.

دراین کنفرانس قاضی گل رحمن استاد فاکولته حقوق کابل روی اهمیت علم و دانش بحث نموده گفت ، انسان زمانی که علم و دانش داشت هرچیز دارد اگر علم و دانش نداشته باشد هیچ چیز ندارد.

بعداً فدا محمد فایض رییس مصونیت آموزش معینیت امور جوانان ، سید اسلم علوی کارشناس مسلکی ، هجرت الله سادات آمر مصونیت آموزش جوانان وشماری ازاستادان پیرامون اهمیت و روشهای تدریس جدید درنظام تعلیمی و تحصیلی کشور صحبت نمودند.

سمینار متذکره برای دو روز ادامه داردو محصلان و جوانان اشتراک دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید