روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

داکترمحمد قاسم وفایی زاده: از رئیسان اطلاعات و فرهنگ ولایت ها خواست که بر حفاظت از میراث های فرهنگی، توجه جدی نمایند

داکترمحمد قاسم وفایی زاده سرپرست وزیر وزارت اطلاعات وفرهنگ، روز دوشنبه در نشستی ازطریق ویدیو کنفرانس، مشکلات، دستآورد ها و خواست های رئیسان اطلاعات وفرهنگ ولایت ها را شنید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ دراین نشست درحالی که هارون حکیمی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ و شماری از رئیسان این وزارت نیز حضورداشتند، رئیسان اطلاعات وفرهنگ ولایت ها دررابطه به وضعیت فرهنگی، کار کرد ها، دستآورد ها و مشکلات عمدۀ ریاست های مربوط معلومات دادند.
همچنان آنان شماری از مشکلات شان را از ناحیۀ تهدید نا امنی و جنگ ها برآبده های تاریخی و میراث های فرهنگی درشماری از ولایت ها، توجه بیشتر به ترمیم و حفاظت آبده های تاریخی درحال خطر، مشکلات بودجه یی، نبود انترنت، وسایط ترانسپورتی و توجه به رسانه های ولایتی را با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک کردند.
بعد، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، خاطرنشان کرد که ساحات تاریخی و میراث فرهنگی سرمایه های ملی تمام مردم افغانستان است و نباید از این ساحات به عنوان سنگر استفاده شود.
وی از کار کرد های رئیسان اطلاعات وفرهنگ ولایت ها قدردانی کرد و تاکید کرد که به خاطر رفع مشکلات یاد شده درهر مورد تصامیم لازم اتخاذ می شود و به خصوص به مشکلات عمدۀ ریاست های اطلاعات وفرهنگ به اسرع وقت رسیدگی صورت می گیرد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از رئیسان اطلاعات وفرهنگ و لایت ها خواست که بر حفاظت میراث های فرهنگی و اماکن تاریخی کشور توجه جدی کنند و همچنان گزارش دستآورد ها، کار کرد ها، مشکلات و خواسته های ریاست های مربوط شان را به صورت کتبی نیز به وزارت اطلاعات فرهنگ ارسال کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید