روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

خواست ناروی از کشورهای دیگر: به افغانستان کمک کنید

ماموریت دیپلوماتیک کشور ناروی در ملل متحد از کشورهای دیگر جهان خواست که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کنند.

ماموریت دپلوماتیک ناروی روزپنجشنبه در تویتر خود نوشته است که این کشور به برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان به ارزش ۲۳ میلیون دالر کمک می‎کند.

ماموریت دپلوماتیک ناروی در پهلوی بحران بشری در افغانستان در رابطه با افزایش فقر هم در این کشور اظهار نگرانی کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید