روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

خلیل الرحمن حقانی: وحدت و برادری تان حفظ کنید

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان کشور از ریاست مهاجرین ونهاد‎های کمک کننده در تخار میخواهد تا کمک‎های بشر دوستانه شان را بر مبنای شفافیت وعدالت برای نیازمندان وافراد اسیب پزیر در این ولایت توزیع نمایند.

خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان که به تخار رفته بود در یک گردهمای از شهروندان تخار خواست که وحدت وبرادری شان را حفظ نموده وبخاطر داشتن یک نظام اسلامی ‎ومستحکم با امارت اسلامی ‎افغانستان صادقانه همکاری نمایند

ممکن است شما دوست داشته باشید