روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

خـــشم

ای ‌وای زین مشتِ ددان زین ابلهان بی‌خرد
کاین سوی آن، آن سوی این، با خشم پراّند لگد
اهریمنانی کینه‌جو، نامردم و ابلیس‌خو
رفته ز روشان آبرو، ماننده آب از سبد
بدگوهر و گمره همه، دست از خرد کوته همه
پیش عدو رو به همه، بر مردم کشور اسد
نیشان زدانش آگهی، نیشان نشان فرهی
سرشان ز اندیشه تهی، دلشان پر از آز و حسد
شه‌گول و نادان و غبی، ابجد‌نویس مکتبی
نی آگه از دخت و پسر، نی باخبر از اب و جد
چشمش به سوی خوردنی، چون زن گه آبستنی
اندیشه‌اش اهرمنی، ناپاک‌تر از دیو و دد
کردار او دون‌پروری، هنجار او خیره‌‌سری
و ز کینه و حیلت‌گری، بر گردن جانش مسد
بی‌بهره از آیین و دین، چشمش به خوان خوشه‌چین
تا بو که از نان‌جوین، او را رسد روزی رسد
مردم‌گزایی پیشه‌اش، جور و ستم اندیشه‌اش
تا خشک سازد ریشه‌اش، کو خشم دادار احد
دردا که در این شارسان، در این گجسته خاکدان
دارا نپوشد پرنیان، دهقان نمی‌یابد نمد
ای پتک‌ها،‌ای داس‌ها، گیرید ازین کناس‌ها
زین تیره‌دل خناس‌ها، داد دل اهل خرد

ممکن است شما دوست داشته باشید