روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

خطرداعش فراترازمرز های افغانستان است 

پاکستان با حمایت گروه های هراس افگن وجریان های افراطی یک برنامه عمیق راهبردی را در افغانستان دنبال می کند٬انتهای این برنامه یک افغانستان ضعیف وآسیب پذیر خواهد بودکه پاکستان به آسانی به آن دسترسی خواهد داشت.

ریاست عمومی امنیت ملی کشوربه روز پنجشنبه از بازداشت اعضای خطرناک‌ گروه تروریستی داعش در شهر کابل خبر داد که حداقل در ۲۹ رویدادهراس افگنانه که برای افغانان خونین ودرد دهنده بوده است دست داشته اند.

همچنان مسئولان نیروهای امنیتی از کشته شدن حسن پنجابی مسئول مطبوعاتی داعش در خوگیانی ولایت ننگرهارهم خبردادند.

در عملیات نیروهای امنیتی به مرکز گروه داعش در ساحه ناحیه هفدهم شهر کابل دوشهروند پا کستان کشته شده اند ویک خانم پاکستانی با چهارکودکش که این منزل رابه نام سکونت یک خانواده پوشش داده بود زخم برداشته است که تحت مداوا قرار دارد.

شبکه تروریستی یی که به روز پنجشنبه در کابل متلاشی شد٬حداقل در ۲۹ واقعه هراس افگنانه کابل دست داشته است از حمله بر اعضای جنبش روشنایی گرفته حمله برمرکز ارتش در چهارراهی قمبر، انتقال افراد انتحاری به شش درک کابل٬ حمله بر خبرنگاران، حمله‌ انتحاری درپل محمودخان ٬حمله انتحاری بر محصلان اکادمی نظامی مارشال فهیم، حمله برموترحامل محصلان در جاده‌ سیلو حمله بر موتر ماموران حج و اوقاف درچهارراهی برکی، حمله بر خیمه‌ نامزدان معترض، حمله بردیپلماتان وزارت خارجه، حمله بر مسجد امام زمان در ناحیه‌ ۱۱ شهر کابل، حمله بر تظاهرات وکلا در نزدیک کمیسیون انتخابات،آماج قراردادن موتر حامل شهروندان نیپال درکابل، انتقال عاملان انتحاری برای حمله برعزاداران عاشورا درزیارت کارته سخی، حمله بر سفارت عراق در کابل… کارهمین شبکه بوده است.

این حملات برای مردم افغانستان خونین و درد دهنده بوده است .

آنچه برای مردم افغانستان نگران کننده است سهم ونقش شهروندان پاکستان در بروز چنین زشتی ها و ناهنجاری هااست.

پاکستان که ادعا بلند مبارزه با هراس افگنی راسرمی دهدواز ناحیه مبارزه با این پدیده از جامعه جهانی باجگیری زیادی کرده است٬حضورشهروندان خود رادرمیان گروه های هراس افگن درافغانستان که طراح بسیاری از حملات تروریستی اند چگونه توجیه
می کند؟

نقش شهروندان پاکستان در وقایع هراس افگنانه در افغانستان٬چه به عنوان طراح٬ مدیریت کننده جنگ و یا جنگجو٬تنها دروجود شبکه یی که به روز پنجشنبه درکابل متلاشی شد خلاصه نمی شود.

همین اکنون جنرال ارشادحسین مشهوربه شیخ مطیع الله جنرال برحال ارتش پاکستان که مغزمتفکر طالبان را لقب گرفته است در جوزجان و فاریاب حضور دایمی دارد و جنگ طالبان را در شمال افغانستان مدیریت می کند.

از جمله چهاررهبرداعش که تا کنون درافغانستان  کشته شده اند٬سه تن آنان شهروندان پاکستان بوده اند.در کنار آن باشندگان سرپل٬جوزجان بدخشان٬ فاریاب٬ هلمند٬ ارزگان ننگرهار٬ کنرو… ازموجودیت طالبان پاکستانی در ولایت های شان حرف های زیادی گفته اند که در کنار طالبان ویا گروه های هراس افگن دیگرنظیرداعش در برابر مردم افغانستان در جنگ اند. باشندگان ولایت های شرقی شاهد رفت و آمد منظم گروه های مسلح در دو طرف خط دیورند اند٬مردم شینوار بارها گفته اند که ملیشه های پاکستانی به گونه منظم داعشیان را که گروه جدا شده ازطالبان اند به گونه منظم کمک و تجهیز می کنند. منابع استخباراتی روسیه بار ها این مساله را رسانه یی کرده اند که داعش درحال کوچیدن به افغانستان است و افرادشکست خورده این گروه از عراق و سوریه٬از مسیر امارت متحده عربی٬عمان و بندرکراچی به پاکستان وبعدبه افغانستان انتقال داده می شوند.

داعش تا دو٬سه سال پیش نام ناشناخته برای مردم افغانستان بود٬مگر با راه اندازی برنامه صلح با طالبان٬ این گروه در افغانستان سروکله پیدا کرد٬این نشان میدهد که داعش یک پروژه دیگر استخباراتی در افغانستان است که بعد از صلح با طالبان ماموریت های زیادی در افغانستان خواهد داشت.

اکنون خطر داعش در افغانستان جدی تر از هروقت گذشته است که با تاسف شماری از کشورهای بیرونی در محور پاکستان در ایجاد این پروژه ناهنجار شریک اندومرتکب جنایت می شوند.

انجام حداقل۲۹ فعالیت خونین هراس افگنانه آنهم از سوی یک شبکه داعش در کابل٬ حرف قابل دقت ومکث است که نمی توان فعالیت داعش را در افغانستان نادیده گرفت وازآن ساده عبورکرد.

خطرداعش فراترازمرز های افغانستان است و این گروه برای انجام ماموریت های بزرگ منطقه یی و فرا منطقه یی خلق شده است که با تاسف پاکستان در کشاندن آن به افغانستان نقش محوری دارد.

دولت افغانستان باید آسیب پذیری هایی را که از ناحیه پاکستان متوجه مردم و دولت افغانستان ومنطقه است  همگانی کند. و با کارزارمنطقه یی وفرامنطقه یی٬پاکستان را ازخواست های بلند پروزانه اش کوتاه آوردو در کنار آن پاکستان باید متوجه شودکه در برابر شهروندانش مسئولیت پذیر باشد.             ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید