روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

خرسندی شماری از دهقانان پروان از افزایش حاصلات گندم

منابع مسئول در ولایت پروان از افزایش ۲۰ درصدی حاصلات گندم در سال جاری در این ولایت خبر می‌دهند.
حمیدخان ۲۶ ساله در قریهٔ توغ بیردی از ساحات مرکزی ولایت پروان پیشه دهقانی دارد.

او می‌گوید که حاصلات گندم امسال افزایش یافته است: “بلی گندم کشت کرده بودیم و واقعیت است که حاصلات گندم امسال افزایش یافته است. سال قبل ۱۲۰ سیر از یک جریب زمین حاصل گرفتیم و امسال از یک جریب زمین ۱۶۰ سیر تا ۱۷۰ سیرگندم حاصل گرفتیم. دلیلش این بود که در سال‌های قبلی تخم‌های اصلاح شده گندم را از ریاست زراعت بدست آورده بودیم و همچنان امسال بارندگی غیرموسمی هم نبود که کشت ما را ژاله خراب کند. به امراض مبتلا نشد.”
در ساحات مرکزی ولایت پروان، دهقانان معمولاً تا سه نوع کشت را از اوایل فصل بهار تا اخیر فصل تابستان در زمین‌های شان، کار می‌کنند. گندم ، جواری و ترکاری بیشتر در این فصل‌ها کشت می‌شوند.

بابه میر ۵۲ ساله در منطقه قلعه زمان پروان از شمار دهقانان است که از افزایش کشت گندم در زمینش خرسند است: “سال قبل از یک جریب زمین به اندازه نصف امسال حاصل نگرفته بودیم. امسال حاصلات گندم ما زیاد بود ولی سال قبل کم بود من از یک جریب زمین ۱۶۰ سیر گندم امسال حاصل گرفتم.”
با این حال مسوولین اداره زراعت در ولایت پروان می‌گویند همکاری این اداره با دهقانان سبب شده که ۲۰ درصد حاصلات گندم در این ولایت افزایش داشته باشد.

مولوی محمدرحیم نُعمانی رییس اداره زراعت در پروان در این مورد با رادیوآزادی گفت: “در سال ۱۴۰۰ هـ ش ۲۶۸۵۰ هکتار زمین گندم کشت گردیده بود که مجموعاً ۹۳۹۷۵ تن گندم حاصل گردیده بود که از هر جریب زمین ۶۰ سیر گندم دهاقین بدست آورده بودند. اما در سال ۱۴۰۱ هـ ش به طور اوسط یک جریب زمین ۷۰ سیر گندم حاصل داده است که ۲۰ فیصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. به دلیل دسترسی دهقانان به تخم‌های بذری اصلاح شده، عدم شیوع آفات و امراض، استفاده از کود‌های عضوی و کیمیاوی با کیفیت، رهنمایی‌های فنی توسط کارمندان اداره زراعت و استفاده از تکنالوژی‌های جدید زراعتی حاصلات گندم افزایش داشته است.”
اما برخی از دهقانان در ولایت پروان در این مورد دیدگاه دیگر دارند.

بدلی ۵۲ ساله یکی از این دهقانان است: “حاصلات گندم در بعض جا‌ها خوب بوده البته بعضی تخم هایی که به نام دالری و سرخ خوشه یاد می‌شود حاصلات خوب بود. ولی دیگر تخم‌ها حاصل خوب نداشته اند. ریاست زراعت از ساحه ما دیدن نمی‌کند تا برای ما بگوید این تخم را کشت نمایید که حاصلش خوب است و این تخم را کشت نکنید چون حاصل خوب ندارد. وریا طریقه کود دادن و مراقبت را برای ما رهنمایی کنند تا حاصل خوب بگیریم. حتی در زمان دولت قبلی که در ساحه ما سیل آمد و ما عریضه کردیم کسی توجه به ما نکرد.”
از افزایش در حاصلات گندم در ولایت پروان در حالی در سال جاری اظهار خوشبینی می‌شود که در عین حال مردم از افزایش قیمت مواد اولیه خوراکی شکایت و نگرانی دارند.

در این اواخیر بحران اقتصادی در افغانستان گسترش یافت. برخی از دکانداران می‌گویند از سال گذشته بدین‌سو بیش از پنجاه درصد نرخ یک بوری آرد افزایش یافته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید