روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

خانم حسینه : صلح، خواست مردم افغانستان است

هنرمندان کاروان هنری صلح برای همه ” دیروز نمایشنامه یی را زیر نام “صلح برای همه ” درمرکز بین المللی مطبوعات اجراکردند.

 کاروان هنری صلح که متشکل از هنرمندان عرصه تیاتر هرات  جوزجان و دایکندی می باشد ، این نمایشنامه را تاکنون در ریاست اجرائیه، وزارت امور داخله و شورای عالی صلح اجرا کردند.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر درآغاز مسول کاروان صلح برای همه گفت که پیام ما صلح است و این پیام برا به همه گان خواهیم رسانید.

 او ازوزارت اطلاعات و فرهنگ خواست به تیاتر هرات توجه شود.

 خانم حسینه صافی سرپرست ونامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ درصحبت مختصر گفت که صدای صلح، خواست  مردم افغانستان می باشد و وزارت اطلاعات و فرهنگ از آن حمایت می کند .

 خانم حسینه صافی همچنان گفت که وظیفه وزارت اطلاعات وفرهنگ حفظ فرهنگ اصیل افغانی می باشد.

 رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ و کارمندان نمایشنامه صلح برای همه را تماشا کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید