روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حکومت افغانستان خواهان صلحی است که مالکیت آن در دست افغانها باشد

دولت افغانستان از هر تلاشی که بتواند ثبات را دراین کشورومنطقه اعاده کند استقبال می کند مگر تاکید دارد که این تلاش بایدبر محور افغانان و با در نظر داشت منافع ملی افغانستان باشد .

گزارش ها حاکی از آنست که نشانه یی وجود دارد که شماری از کشور ها تلاش هایی به راه انداخته اند تا روند ایستاده صلح در افغانستان را دو باره به حرکت در آورند .

مذاکرات صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان که حداقل یک سال طول کشید و هر دو طرف آماده امضای یک توافق نامه بودند با یک اشاره دونالد ترامپ بر هم خورد.

ترامپ دلیل لغو مذاکره با طالبان را، حمله انتحاریی دانست که در ماه سنبله در کابل اتفاق افتاد و در آن به شمول یازده افغان و یک شهروند امریکایی کشته شد.

رئیس جمهوری امریکا می‎گوید که طالبان به صلح و زندگی  مدنی باور ندارند و حاضر نیستند از خشونت دست بکشند.

طالبان که از موضع قدرت حرف می زدند واز راه خشونت در صددگرفتن امتیازبودند، تصمیم ترامپ برای آنان دور از تصور بود. با لغو مذاکرات میان امریکا و طالبان، این گروه در پی تقویت موضع از دست رفته شد و رئیس هیئت سیاسی طالبان در دوحه به روسیه، ایران، چین و حالا پاکستان سفر کرده است تا از یک طرف حمایت و همسویی این کشور ها را که با طالبان وجود دارد به رخ امریکا و دولت افغانستان بکشد و از طرف دیگر موقعیت بازنده  شان را در روند صلح دو باره احیا کند. مگر تلاش برای احیای مذاکرات صلح در بستر خشونت و تحرکات نظامی چه معنایی خواهد
داشت؟

طالبان در حالی برای احیای گفتگو ها با امریکا و بعدهم آغاز گفتگو ها میان افغانان تلاش دارند که خشونت را همچنان وسیله برای رسیدن به اهداف شان می دانند در حالی که حرکت اول درگفتگو های سیاسی دست کشیدن از خشونت وآتش بس برای تقویت روند گفتگو های صلح است که طالبان تن به آن ندادند.

از طرف دیگر کوشش های طالبان در خصوص حل معضل افغانستان، بیشتر بیرونی است و بیشتر با اتکا و همکاری کشور های خارجی  انجام می شود .

مگر خارجی ساختن روند سیاسی حل قضیه افغانستان پایدار بوده نمی تواند زیرا  خارجیان دیدگاه ،منافع و محاسبه خود دارند و اگربخواهند می توانند در آخرین لحظات، همه چیز را به هیچ مبدل کنند.

بهتر است که طالبان با اتکا به منابع داخلی وارد عمل شوند وعوامل صلح را در داخل کشور جستجو کنند و به کشور های خارجی به خصوص کشور هایی که مورد اعتماد طالبان اند، لازمی است که در کنار منافع خود از منافع افغانستان نیز تعریف داشته باشند دولت و مردم افغانستان از هر تلاشی که بتواند عامل اعاده صلح در افغانستان ومنطقه شود استقبال می کند، آنان با افغانستان باید روابط دولت محوری داشته باشند و به جای برنامه اخلال محور، برای طالبان انگیزه و مشوره کنار آمدن با مردم شان را بدهند.

صلح در افغانستان باید طوری شکل گیرد که ارزش ها و دستآورد های مردم افغانستان در آن محفوظ باشد و هویت افغانی داشته باشد.

موضع ارگ ریاست جمهوری در این خصوص واضح است: (حکومت افغانستان خواهان صلحی است که مالکیت آن در دست این حکومت باشد.)  ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید