روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

حوا علم نورستانی : تنها آرای بایو متریک نزد کمیسیون انتخابات معتبر است

رییس کمیسیون مستقل انتخابات  دیروز دریک نشست خبری یک باردیگر تاکید کرد که آرای بایومتریک نزد این نهاد با اعتبار ومعتبراست .

این درحالیست که شماری ازنامزدان انتخابات ریاست جمهوری با اعتراض ازکارکرد کمیسیون مستقل انتخابات درباره آرای بدون بایومتریک ابرازنگرانی کرده اند .

به گزارش آژانس باختر: حوا علم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات که دیروز در یک نشست خبری سخن می گفت اظهار داشت: برای جمع بندی نتایج انتخابات از دو هفته به این سوتلاش ها جهت تفتیش و بازشماری آرا برای ۳۴ ولایت ادامه دارد .

نورستانی علاوه کرد که از ۱۸ عقرب تا امروز روند بازشماری در۲۰ ولایت آغازشده است و درولایت بادغیس این روند پایان یافته است  ودر ۱۴ ولایت بنا بر اعتراض شماری از دسته های  انتخاباتی متوقف است .

نورستانی گفت: در ۸۲۵۵ محل رای دهی، مشکلات تخنیکی مشخص شده است و کمیسیون فیصله کرده است که آرای این محلات دوباره تفتیش وبازشماری شود ،مشکلات باعث شده است  که درتقویم اعلام نتایج تاخیربه میان آید .

وی افزود که اکنون ما درمرحله روند بازشماری آرا قرارداریم وازتمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نهاد های ذیدخل تقاضا می کنم که به کمیسیون موقع بدهند وما را  دراین روند همکاری کنند که  بتوانم بعداز تفتیش وبازشماری آرا، درباره اعتبار ویا ابطال آرا تصمیم بگیریم.

این در حالیست که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده است که اگرکمیسیون انتخابات روند تفتیش وبازشماری آرا را  متوقف نکند ونتیجه انتخابات را بربنیاد آرای تقلبی  اعلام کند ، کشوربه سوی بحران خواهد رفت .

همچنان سه دسته انتخاباتی ،روند باز شماری آرا را تحریم کرده اند .

ممکن است شما دوست داشته باشید