روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حمله های مرگبار نظامیان بر مخفیگاه های طالبان درقندهار

درحمله های نظامیان برمخفیگاه های طالبان درقندهار هفده هراس افگن کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند.

این طالبان شب گذشته تا بامداد دیروز در بخش هایی از ولسوالی های میوند و ارغستان آماج قرارگرفتند.

یک قوماندان ارشد اردوی ملی در قول اردوی اتل در جنوب کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله های نظامیان هفده هراس افگن کشته شدند وشش طالب دیگر زخم برداشتند.

اوگفت که طالبان مشغول سازماندهی حمله های تازه هراس افگنانه بودند که از زمین و هوا آماج قرارگرفتند.

گفته می شود که دراین حمله ها به غیرنظامیان آسیب نرسیده است.

یک خبردیگر حاکیست که از وقوع یک رشته انفجار ها درقندهار جلوگیری شد.

ماموران امنیتی بامداد دیروز هشت ماین را از راه های پررفت و آمد این ولایت کشف و خنثی کردند.

درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید