روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حل مشکلات کنونی افغانستان تنها و تنها با شکل گیری یک اجماع ملی امکان پذیر است

بعد از آن که  ترامپ رئیس جمهوری امریکا، با کشته شدن یک عسکر امریکایی در افغانستان به نتایج نه دور از مذاکرات نمایندگان آن کشور با طالبان پشت پا زد واین مذاکرات را لغو کرد،  نمایندگان طالبان برای از سرگیری مذاکرات با امریکا تلاش های شان را آغاز کرده اند.

اعضای دفتر غیر رسمی این گروه در قطر تا کنون به روسیه،  ایران و حالا به چین سفر کرده اند آنان از مقام های حکومت های روسیه و چین خواسته اند تا در احیای مجددمذاکرات میان نمایندگان امریکا و طالبان همکاری کنند و ترامپ را تشویق کنند  که به مذاکرات باز گردد.

همچنان عمران خان نخست وزیر پاکستان هم در دیدار اخیرخود با ترامپ،  مساله از سر گیری مذاکره با طالبان را مطرح کرده است.

اما این تلاش های طالبان تاکنون نتیجه نداده است و ترامپ که به لجاجت و تک روی شهرت دارد همچنان بر موضع خود محکم است و شرایط را برای بازگشت به مذاکرات مساعد نمی داند .

اما در داخل افغانستان آغوش مردم و دولت این کشور برای تحمل و هم پذیری باز است و دولت افغانستان ازاول تا آخر برشکل گیری یک اجماع ملی تاکید دارد و از طالبان خواسته و می خواهد که به فراخوان دولت افغانستان لبیک گویند و به آغاز گفت وگو ها میان افغانان جواب مثبت دهند.

امروز معضل های حاد جهانی نظیر روابط پر تنش امریکا با کوریای شمالی با مفاهمه وگفت وگو حل شدنی جلوه می کند مگرافغانان قادر به این نمی شوند که گره مشکل کشور شان را خود باز کنند.

مفاهمه ، مذاکره تحمل و همگرایی، امروز جای تقابل نظامی، رقابت های نا سالم و جنگ های پنهانی را گرفته است واندیشه حل مشکلات با عقل سلیم گره گشای بسا از مشکلات است.

طالبان باید دانسته باشند که بیرونی ها در پی منافع خود اند و از امکان و فرصت برای مقاصد خود سود می برند، زمانی که منافع آنان گم شده و نا پیدا باشد، آن وقت مرگ یک سرباز هم می تواند همه چیز را در دقایق آخر هیچ کند.

طالبان باید بدانند که صلح با تقلا و التجا به دست نمی آید و کشورهای بیرونی هم دراین خصوص کاری نمی کنند زیرا آنان قبل از تعریف منافع افغانان، منافع خود را تعریف می کنند و تا زمانی که افغانان را در رسیدن به منافع شان ابزار گونه استفاده می کنند بعیداست که ازآنان انتظار و توقع یک حرکت نیک را داشت.

تامین صلح در افغانستان،  به دست خود افغانان امکان پذیر است به شرط آن که ما از منافع خود تعریف داشته باشیم و برای رسیدن به این منافع،  وحدت نظر و عمل در وجود ما دیده شود.

مردم افغانستان از تمامی جناح های درگیردر کشور می خواهند که با شکل دهی یک اجماع ملی و نشست در کابل که خانه مشترک تمامی افغانان است،  برای حل مشکلات جاری دست به کار شوند رفت و آمد به پایتخت کشورهای دیگر به جز از آن که افغانستان را بیشتر در عمق سیاست های راهبردی این کشور فرو برد، پیامد دیگری ندارد.     ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید