روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حفاظت محیط زیست وظیفه همه ما است

گزارش ها واصله از فعالیت های محیط زیستی ادارات ووزارت خانه ها به این اداره نشان می دهد که دراین اواخر اقداما ت شان در عرصه حفظ محیط زیست افزایش چشمگیر یا فته است به
سلسله انعکاس فعالیت های عمده وزارت خانه هاوادارات این بار جهت اگاهی مردم و علاقمندان محیط زیست فعالیت های این ادارات را از صفحه فیسبوک رسمی این اداره به نشررسانده وابراز قدردانی می نمایم .
#معینیت محترم انکشاف #نصاب_تعلیمی و تربیه معلم وزارت معارف از راه اندازی کمپاین مبارزه علیه پلاستیک در مکاتب و مراکز تربیه معلم به این اداره اطمینان بخشیده که این اقدام شان برای نهادینه شدن فرهنگ حفظ محیط زیست در جامعه ما از اهمیت زیاد برخوردارمی باشد.
#اداره_تنظیم_خدمات_مخابراتی (ATRA) از ارسال شعار ها و پیام های کوتاه محیط زیستی که از سوی این اداره غرض (SMS) به مشترکین شبکه های مخابراتی بمنظور اگاهی بخشی و دعوت مردم به حفاظت از محیط زیست فرستاده شده بود اطمینان بخشیده که این اقدام شان در زمینه سهیم ساختن مردم به حفاظت از محیط زیست با ارزش می باشد.
#ریاست_عمومی_شرکت_آبرسانی وکانا لیزاسیون شهری افغانستان از فعالیت های شان در زمینه مبارزه علیه پلاستیک، حفظ محیط زیست و بخصوص جلوگیری از اسراف آب به این اداره اطمینان داده اند.
#ریاست_حج و #اوقاف ولایت #کنر از همه ملاامامان مساجد در این ولایت تقاضاء نموده اند تا در خطبه های نماز جمعه در رابطه به اضرار پلاستیک و حفاظت محیط زیست به پیمانه وسیع تبلیغ نمایند. که این اقدام شان مردم ما را به ادا مسوولیت ها ی دینی شان در زمینه حفظ محیط زیست متوجه می سازد. مطمئین هستیم که با ادامه چنین همکاری ها از سوی ادارات و وزارت خانه ها به اکثر چالش های محیط زیستی فایق خواهیم آمد.

ممکن است شما دوست داشته باشید