روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

حضور گسترده مردم درانتخابات نمایانگر نهادینه شدن دموکراسی درکشور

بعدازگذشت هشت سال بالآخره روز انتخابات نمایندگان ولسی جرگه فرارسید. مردم همه بایک صداویک هدف برای یک آزمون خودرا آماده ساختند بایک تصمیم قاطع وشعور سیاسی همۀ اقشار ملت ؛ مردوزن  جوانان وسال خوردگان به پای صندوق های رأی رفتند تا درانتخاب نماینده دلخواه  نقش فعال خودرا به نمایش بگذارند.گستردگی وجوشش مردم سراسر کشور ورفتن آنان به پای صندوق های رأی دهی یکبار دیگر نوید تازۀ را باداشتن یک حکومت مردم سالار در اذهان عمومی ملت زجردیده مادوباره به میان آورد. اکنون که انتخابات پارلمانی  دریک فضای نسبتاً امن  موفقانه به پایان رسید اعتماد مردم مارا نسبت به خودباوری نیروهای امنیتی کشور وتأمین فضای امن بهتر درآینده نه چندان دور از حالت تخمین به یقین مبدل ساخت.باموفقیت پروسه انتخابات  دل گرمی هموطنان مادرگوشه گوشه از کشور امید تازۀ دوباره به خاطر آبادی وبازسازی درسراسر کشور ؛ درقلب های مردم مابه وجود آمده است. این باور اعتماد مردم مانسبت به خودباوری واعتماد به نفس قوت های امنیتی شان نه تنها همه هموطنان مارا روح تازه بخشیده است، بلکه اعتماد واطمینان کشورهای خارجی را نیز درمرحله های سرمایه گذاری درکشورما به ارمغان آورده است. استقبال گسترده مردم ازانتخابات پارلمانی کشور ثابت کردکه معیارهای مشروعیت سیاسی درکشورروبه نهادینه شدن می رود.بدل شدن انتخابات به یکی ازمعیارهای مشروعیت بخش سبب می شودکه زمینه برای بدل شدن انتخابات به یک نهاددرافغانستان بیشترآماده شود.تجربه انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان نشان دادکه ظرفیت های لازم اجتماعی وفرهنگی درکشوربرای بدل شدن انتخابات به یک نهادنیرومندوپایداروجوددارد.
گرچه روند برگزاری انتخابات دربعضی ازساحات باکمی وکاستی های رو
بهرو بود،اما با آن هم شماری از رأیدهند‌‌گان و ناظران در مرکز کشور از چگونهگی نظم و کار کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به صورت نسبی راضی بودند. رئیس جمهور کشور هنگام استعمال رأی خود به صندوق رأی، ضمن تبریکی به تمام مردم افغانستان به خاطر آغاز روند ملی انتخابات ولسی جرگه گفت: نا باوری بود امروز به باور تبدیل شد، شک و تردید بود، امروز به یقین مبدل شد و انتقاد بود، امروز به همکاری مبدل گردید. به اساس گزارشی که نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت آن سازمان ارائه کرد، از نگاه تخنیکی، این موفقترین ترتیباتی بوده که تا حال گرفته شده است. رئیس جمهورگفت خاصتاً میخواهم از تمام هموطنان خویش تشکر کنم که بیشتر از هشت میلیون تن به مراکز رفتند، نامهای شان را ثبت کردند و امروز آماده اند که آیندۀ افغانستان را خود شان تعیین کنند. نمایندگانی که انتخاب میشوند، باید به قانون اساسی، منافع علیا و قوانین موضوعه پابند باشند و قوانینی را وضع نمایند که مردم افغانستان میخواهند و به آن ضرورت دارند. رئیس جمهور از تلاش ها و تدابیر مسئولین و منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای تأمین امنیت بهتر رأی دهندگان ولسی جرگه ستایش کرد. رئیس اجرائیه کشورپس از آن که به نماینده مورد نظر خودرأی داد به خبرنگاران گفت که انتخابات حاکمیت قانون و مردم سالاری را در کشور نشان می دهد. انتخابات در حیات سیاسی کشور یک امر مهم می باشد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور شب و روز درتأمین امنیت مراکز رأیدهی و رأیدهندگان فعالیت مینمایند. اوبا اشاره به مشکلات موجود درروند انتخابات گفت که یک سلسله مشکلات  وجود دارد آغاز یک روند جدید چنین مشکلات را می داشته باشدکه با تلاش مسئولان رفع می گردد. سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ هنگام استعمال رأی به نامزد موردنظر خودگفت که حضورگسترده ای مردم در محلات ومراکز رأی دهی دشمن را زبون ساخته است بناءً شهروندان بایداز این حق اساسی خود استفاده کنند ونامزد مورد نظر شان را انتخاب کنند وبا اشتراک در این روند وجیبه ملی را بجا بیاورند .گروه طالبان با پخش هشدارهایی از مردم خواسته بود در انتخابات شرکت نکنند چرا که مراکز انتخابات و رای‌دهندگان را هدف حملات خود قرار خواهند داد. وزارت داخله از وقوع ۱۹۲ رویداد امنیتی در روز انتخابات خبر داد که در اثر آن بیشتراز ۲۸ تن شهید و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. مشکلات فنی و امنیتی سبب شد تا ۴۰۱ مرکز رای‌گیری یا باز نشود و یا هم با تاخیر بازشود، به همین دلیل رای‌گیری‌ها ادامه یافت و به دومین روز کشانده شد. با شروع روند رأی‌دهی، شکایت‌ها از مدیریت ضعیف پروسه بلندشد. نرسیدن به موقع مواد اساس به مراکز انتخاباتی در مرکز و ولسوالی‌ها، تأخیر در بازشدن دروازۀ مراکز انتخاباتی، ناآشنایی کارکنان کمیسیون با سیستم بایمتریک، نقص در فهرست رأی‌دهندگان و طولانی‌شدن پروسۀ رأی‌دهی، از عمده‌ترین شکایت‌ها بوده است.در آغاز روز حضور مردم در پای صندوق‌های رأی‌دهی غیرمنتظره بود، اما انتظار طولانی در پشت دروازه‌های مراکز رأی‌دهی و همچنان حملات گستردۀ مخالفین، از اشتراک مردم در پروسه کاست. تقریباً ۱۹۲ حادثه در روز انتخابات صورت گرفته و دست‌کم ۵۰ تن جان باخته اند. گفته می شود رسانه‌ها در توافق با حکومت، به منظور جلوگیری از ترس و هراس مردم و عدم اشتراک‌شان در روند رأی‌دهی، از گزارش‌ رویدادهای هراس‌افگنانه در کابل و ولایات خودداری کردند. زیراگروه طالبان به منظور جلوگیری از برگزاری انتخابات سراسری و عمومی، اهداف مشخصی را دنبال وتهدید کرده بودند که باید مردم درین پروسه ملی اشتراک نکنند. منابع امنیتی می‌گویند که مسدود نمودن شاهراه‌ها، حمله به نامزدان و تجمعات انتخاباتی، حمله به مراکز شهرها و ادارات دولتی و حمله به مراکز انتخاباتی، از جملۀ برنامه‌های براندازانۀ تروریستان بود. کمیسیون انتخابات ماه‌ها پیش اعتراف کرده بود که در بیش از چند هزار محل رأی‌دهی به دلیل تهدیدهای امنیتی مواد انتخاباتی را انتقال داده نتوانسته‌اند. آنان گفته‌اند که در روز انتخابات اگر تشخیص دهند در برخی مراکز جان مردم درخطراست،صندوق گذاشته نخواهد شد. برگزاری انتخابات در چنین شرایطی، علاق وپایبندی مردم رانسبت به  حکومت مردم سالاروحاکمیت قانون ودموکراسی نشان می دهد. این کارتعهدجدی حکومت وحدت ملی را دربارۀ سراسری‌بودن و عمومی‌بودن انتخابات بیان نموده و همچنان مشارکت گسترده مردم درین پروسه ملی قابل قدردانسته شده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که از ۸.۸ میلیون ثبت نام‌شدگان، نزدیک به ۴ میلیون، رأی داده‌اندو ۶۷ درصد شرکت کنندگان مرد و ۳۳ درصد زنان بوده‌اند.این در حالی است که در ولایت غزنی به دلایل سیاسی و در ولایت قندهار به دلیل امنیتی انتخابات در دو روز گذشته برگزار نشد. بیشتر از ۲۵۰۰ تن خود را برای دست یافتن به کرسی مجلس نمایندگان نامزد کرده‌اند. از این میان ۴۰۱ تن زنان اند. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات  در نوزدهم ماه عقرب و نتایج نهایی در ۲۹ قوس اعلام شود.

نوشته: س-سامی

ممکن است شما دوست داشته باشید