روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: یکی از وظایف مهم وزارت اطلاعات وفرهنگ ، توجه به آثار تاریخی و میراث های فرهنگی کشور، می باشد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیدار با رئیس اطلاعات وفرهنگ دایکندی ، مشکلات و وضعیت فرهنگی آن ولایت را به بحث  گرفت .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین دیدارمحمد حسین سیرت رئیس اطلاعات وفرهنگ دایکندی، شماری ازجوانان و مسئولان جامعه مدنی و نهاد های فرهنگی آن ولایت حضورداشتند و یک سلسله مشکلات و خواست های شان دربخش های فرهنگی آن ولایت را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک کردند.

آنان دررابطه به وضعیت فرهنگی آن ولایت  معلومات دادند و  خواهان توجه به  ترمیم آبدات تاریخی ، اعمار تعمیر مجتمع فرهنگی ، تحقیق برای تفکیک آبده های تاریخی از ساحات باستانی ، استخدام زنان به اساس ۳۰ درصد درریاست اطلاعات وفرهنگ دایکندی و توجه به جوانان ، شدند.

حسینه صافی پس از شنیدن خواست ها و مشکلات عرصه فرهنگی دایکندی ، دررابطه به برنامه های وزارت اطلاعات وفرهنگ درراستای حفاظت و ترمیم آبدات تاریخی صحبت کرد و افزود که یکی از وظایف مهم وزارت اطلاعات وفرهنگ ، توجه به آثار تاریخی و میراث های فرهنگی کشور
می باشد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که با درنظرداشت امکانات این وزارت ، درزمینه رسیدگی به مشکلات و خواست های آنان به ویژه دربخش های فرهنگی و جوانان ، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. 

ممکن است شما دوست داشته باشید