روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: یکی از دستاورد های حکومت، توجه به جوانان می باشد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیدار با شماری از جوانان نهاد های فرهنگی و مدنی مرکز و برخی ازولایت های  کشور، مشکلات و خواسته های آنان را شنید.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دراین دیدار، چند تن از جوانان به نمایندگی از اتحادیه ها و نهادهای مدنی و فرهنگی صحبت کردند و مشکلات و خواسته های شان را درراستای فراهم شدن فرصت های تحصیلی ، آموزشی و کار ، با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک کردند .

همچنان آنان ازبی برنامگی  های معینیت امورجوانان نیز یاد کردند و خواهان توجه دراین زمینه نیز شدند.

حسینه صافی خاطرنشان کرد که یکی از دستاورد های حکومت توجه به جوانان وبانوان می باشد چنانچه اکنون درشمار زیادی ازبست های مهم دولتی ، جوانان مصروف کار می باشند و برنامه ریزی برای جوانان درآینده نیز درجریان است .

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که پالیسی ملی جوانان بازنگری می شود وتمام جوانان می توانند، نظریات ، پیشنهاد ها و طرح های سازنده شان را به خاطرغنی شدن این پالیسی ارائه کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید