روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: نقش زنان در روند صلح مهم و حیاتی است

حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان در دیدار مشورتی با داکتر میرویس څرګند، رئیس هماهنگی با نهادهای امنیتی، دفاعی، و امور زندان‌های وزارت دولت در امور صلح، نقش زنان را در روند صلح مهم و حیاتی خواند و بر حفظ دستاوردها و حقوق زنان در روند صلح تأکید کرد
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دولت در امور صلح به آژانس باختر: څرګند افزود: برای شامل کردن نظرات و دیدگاه‌های بیشتر زنان در روند صلح، ضرورت به همکاری نهادها به ویژه وزارت امور زنان با وزارت دولت در امور صلح است.
از سویی هم حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان خواهان توجه جدی وزارت دولت در امور صلح بر سهیم‌ سازی زنان و شامل‌سازی نظرات و دیدگاه‌های‌شان در روند صلح شد.
وی با اشاره به اینکه زنان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه هستند، گفت که نباید دستاوردها و حقوق‌شان در این روند ملی نادیده گرفته شود

ممکن است شما دوست داشته باشید