روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی : طرزالعمل واحد جندر به خاطر حل مشکلات زنان ترتیب شده است

حسینه صافی ، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ  روزچهارشنبه درنشست نظر خواهی پیرامون طرزالعمل کاری واحد جندر این وزارت گفت : این طرزالعمل به خاطر حل مشکلات زنان این وزارت آماده شده است.سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خطاب به زنان این وزارت گفت که زنان پیوسته از مشکل می گویند اما برای حل آن درجلسه هایی که برگزار می شود حضور کم رنگ دارند با آنچه به عنوان مشکل مطرح می شود باید برای رفع آن تدابیر اتخاذ شود.وی گفت که در وزارت اطلاعات وفرهنگ در هر بخش تساوی جنسیت مطمح نظر است.

دراین نشست عبدالمقیم افغان رئیس پالیسی پلان این وزارت وچند تن دیگر، پیرامون طرزالعمل واحد جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ ابراز نظر کردند.

کار این نشست توسط پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری و گردشگری مثبت ارزیابی شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید