روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی خطاب به کودکان: خود را از تاریخ و گذشته کشور تان آگاه کنید

شماری از کودکان پرورشگاه امام بخاری (رح) روز دوشنبه در دیدار با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، پرسش های شان را در خصوص زندگی شخصی و کاری وی مطرح کردند.

دیدار حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با شماری از کودکان پرورشگاه امام بخاری، به ابتکار اداره امور ریاست جمهوری انجام شد.

در این دیدار چهار تن از کودکان پرورشگاه بخاری ، پرسش های شان را در مورد زندگی شخصی و کاری حسینه صافی مطرح کردند.سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برای کودکان گفت که حضور او در وزارت اطلاعات و فرهنگ خدمت به کشور است ، هدف او هیچگاهی رسیدن به وزارت نبوده است مگر او کار هدفمند را که بتواند منفعت همگانی داشته باشد، ترجیح می دهد.

او از کودکان خواست که از موزیم ها و مکان های باستانی دیدار کنند وخود را از تاریخ و گذشته کشور شان آگاه کنند و در یابند که چگونه به کشور شان باید خدمت کنند.

عبدالصمد صارم مسئول ارتباطات رسانه یی اداره امور ریاست جمهوری به آژانس باختر گفت، آن اداره به استقبال از روز جهانی کودک یک دسته سی نفری از کودکان پرورشگاه های کشور را تشکیل داده است و آنان را به گروه های پنج و شش نفری تقسیم کرده است که مطابق به برنامه با مقام های ارشد حکومتی دیدار خواهند کرد تا از نحوه کارنهاد های دولتی و چگونگی عملکرد این مقام ها در زندگی شخصی و کاری شان آگاه شوند.قرار است که از ملاقات ها و دیدار های این کودکان با مقام های دولتی یک فلم مستند تهیه شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید