روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: حفاظت از آبدات تاریخی اولویت کاری این وزارت است

سرپرست وزرات اطلاعات وفرهنگ تأکید دارد که حفاظت از آبدات تاریخی کشور به خصوص شهر غزنی یکی از اولویت های کاری این وزارت است و در ترمیم و حفظ آبدات تاریخی اقدام جدی خواهد کرد.

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روز چهار شنبه که با رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت غزنی و رئیس آبدات تاریخی این وزارت درباره تخریب برج قلعت الغزنین مشهوربه برج میرزا عبدالقیوم، صحبت می کرد، گفت: برج قلعت الغزنین که قسماً تخریب شده است درسال ۲۰۱۳ تهداب های آن تحکیم کاری وهمچنان سطح بیرونی آن نیزکاه گل محافظوی شده بود.

حسینه صافی افزود که درسال ۲۰۱۸  یازده پروژه ترمیماتی و محافظتی آبدات تاریخی شهر غزنی روی دست گرفته شد.

این درحالیست که درروزهای اخیر قسمت بدنه برج قلعت الغزنین فروریخته است و درشبکه های اجتماعی مسئولان ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی مورد انتقاد قرارگرفته اند.

بشیرمحمدی رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی به خبرنگارآژانس باخترگفت: رفت و آمد وسایط بلند تناژ ازکناراین برج، برخورد گلوله ها درجنگ ها، بارندگی های اخیروموجودیت خانه های خود سر و تراکم آب خانه ها دربدن این برج باعث تخریب آن شده است.

ازسوی دیگر انجنیرعبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز تأکید دارد که برای حفظ وترمیم آبدات تاریخی شهر غزنی به ویژه ترمیم برج قلعت الغزنین درسال ۲۰۱۳ پیشنهاد های مکرر برای بودجه آن به وزرات مالیه ارائه شده است، اما متأسفانه دراین باره بی توجهی صورت گرفته است که ما شاهد تخریب این برج هستیم. 

اوگفت : چندین سال پیش وزارت اطلاعات وفرهنگ نگرانی خود را از بابت اعمارخانه های خودسر دراطراف قلعت الغزنین به والی وقت آن ولایت ابراز کرده بود وطبق وعده والی که یک شهرک برای کسانیکه دراطراف این برج خانه آباد کرده اند، ایجاد می کند اما تاکنون وعده عملی نشد بل تراکم آب های خانه های اطراف برج، باعث شد تا قسماً برج متذکره تخریب شود.

به گفته رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت غزنی، برج قلعت الغزنین مربوط به دوره غزنویان می باشد وبه روایت دیگر ۲۲۰۰ سال قبل دراین مکان شهری بود که این قلعه درآن وجود داشت. درهمین حال وزارت اطلاعات وفرهنگ ازمردم می خواهد تا درقسمت حفاظت از میراث های فرهنگی با این وزرات همکاری کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید