روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی : حراست از میراث های فرهنگی در محراق توجه این وزارت قرار دارد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروزدردیدار با والی وهیئت رهبری هلمند گفت که حراست از میراث های فرهنگی در محراق توجه این وزارت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیدار محمدیاسین خان والی هلمند، درحالی که حمید الله ویار رئیس اطلاعات وفرهنگ و روسای بخش های مختلف آن ولایت نیز حضورداشتند ،  دررابطه به وضعیت فرهنگی آن ولایت توضیح داد.

همچنان آنان خواست ها و پیشنهاد های شان را پیرامون  اعمار ساختمان  برای ریاست اطلاعات وفرهنگ، کتابخانه عامه و موزیم محلی ، ترمیم و حفظ آبده های تاریخی و میراث های فرهنگی، برگزاری سمینارها و برنامه های آموزشی برای جوانان با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک کردند.

حسینه صافی با حمایت از خواست های هیئت رهبری هلمند ، گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ با وجود امکانات محدود ، باز هم درولایت ها برنامه های مشخص دارد. او گفت : حفاظت و ترمیم آبده های تاریخی و میراث های فرهنگی در محراق توجه این وزارت قرار دارد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همچنان دررابطه به برنامه های این وزارت درهلمند معلومات داد و تأکید کرد که درسال آینده بر علاوه برنامه از قبل تعیین شده دو پروژه دیگر نیز درآن ولایت تطبیق خواهد شد .

دراین دیدار دیپلوم مهندس عبدالاحد عباسی سرپرست معینیت فرهنگ و هنر ، عبدالمقیم افغان رئیس پلان وپالیسی و لیاقت علی افضلی رئیس مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ  نیز به ترتیب دررابطه به کارکرد های بخش های مربوط ، به منظورتطبیق برنامه های وزارت اطلاعات وفرهنگ در بخش های فرهنگی هلمند معلومات دادند.

ممکن است شما دوست داشته باشید