روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

حسینه صافی: تمرکز بیشتر ما برا تحاد ملی می باشد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیداراز بخش های مختلف آژانس باختر گفت که تمرکز بیشتر ما براتحاد ملی می باشد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر:  درجریان این دیدار درحالیکه از سوی سید حبیب سادات سرپرست ریاست آژانس باختر، دررابطه به کار بخش های مختلف این خبرگزاری معلومات ارائه میشد، کارمندان آژانس باخترنیز یک سلسله مشکلات و خواست های شان را که از ناحیه کمبود حقوق و امتیازات ، وسایل مورد نیاز کارخبرنگاران ، وسایط ترانسپورتی ونبود امکانات لازم  بود با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک ساختند.

آنان خواهان توجه سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطررسید گی به مشکلات و خواست های شان شدند.

همینگونه سرپرست آژانس باختر خاطرنشان ساخت درصورتی که امکانات و امتیازات لازم به دسترس  قراربگیرد، تاثیرمثبت برکار بهتر این خبرگزاری خواهد داشت .

سادات افزود که آژانس باخترروزانه بیش از۸۰ خبر، گزارش ، مصاحبه و سایر اطلاعات خبری را به زبان های دری ، پشتو و انگلیسی تهیه میکند و ازطریق ویب سایت این خبرگزاری ، رادیو و تلویزیون ملی ، روزنامه های انیس، اصلاح ، هیواد و کابل تایمز ، به  آگاهی و دسترس مردم کشور و جهان میرساند.

وی افزود که به طوراوسط روزانه  بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ تن علاقمند ازطریق ویب سایت آژانس باختر،  ازاخبار ، گزارش ها ، مصاحبه ها و سایر اطلاعات خبری این خبرگزاری ، استفاده میکنند.

حسینه صافی ازکارکرد های مسولان و کارمندان آژانس باخترکه با امکانات کم کارهای زیادی انجام داده اند ، ستایش کرد و خاطرنشان ساخت که  به خواست ها و مشکلات یاد شده درحد امکان رسید گی
میشود.

وی نقش این خبرگزاری را درامراطلاع رسانی متبارزدانست و تاکید کرد که تمرکزبیشترما براتحاد ملی می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید