روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی : تمام مردم کشوربه ویژه زنان درروند رای دهی سهم بگیرند

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز درمرکز رای دهی لیسه عالی شهید سردار محمد داود خان ، حین استعمال رایش ، از تمام مردم افغانستان، به ویژه زنان خواست که درروند رای دهی سهم فعال بگیرند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت:” من حق رای خود را استفاده کردم و ازتمام مرد پرافتخار و وطن دوست کشور، به ویژه زنان ،خواهران و مادران ،  آرزو دارم که دراین روند ملی اشتراک کنند. ” سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود:” قسمی که زنان تا حال درتمام مبارزات و روند های ملی اشتراک کرده اند، امروز نیز روزتاریخی است ، بیایید و ازحق رای خود استفاده کنید تا یک افغانستان پایدار و مترقی را شاهد باشیم.”

حسینه صافی همچنان تاکید کرد که درروند ملی انتخابات ریاست جمهوری، باید تمام مردم کشور به ویژه زنان سهم فعال بگیرند و به نامزد مورد نظرشان رای بدهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید