روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: تمام رسانه ها درهفته میلادالنبی(ص) برنامه های ویژه نشرکنند

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز جلسه فوق العاده به منظور تطبیق حکم رئیس جمهور مبنی بر راه اندازی هفته میلادالنبی (ص) برگزارشد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین جلسه که به حضورروسای این وزارت برگزار شد، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که به اساس حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ۱۹ تا ۲۵ عقرب ، هفته میلادالنبی ( ص ) عنوان شده است و اداره های ذیربط موظف شده اند که درکنار برگزاری مراسم دینی و مذهبی ، بستر لازم را به منظورحمایت از برنامه های مناسبتی برای همه شهروندان فراهم کنند.

حسینه صافی تأکید کرد که تمام رسانه ها شامل تلویزیون ، رادیو و نشریه های چاپی، برنامه های خاص و مضامین ویژه یی را دررابطه به سیرت النبی «ص»و میلاد النبی « ص» نشرکنند.

دربخش دوم این جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، به اساس خواست شماری از مردم کشور، کمیته یی را به منظورتعقیب محتوای فلم ( پانی پت ) توظیف کرد که شامل نمایندگان با صلاحیت ریاست جمهوری ، شورای امنیت ملی ، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، وزارت های اطلاعات وفرهنگ و امور خارجه  وهمچنان اکادمی علوم ونهاد های ذیربط است .

این کمیته وظیفه دارد که بعد ازمطالعه دقیق ، نتایج کارش را به وزارت اطلاعات وفرهنگ گزارش دهد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت:« خواست مردم دراولویت کار ما قراردارد و ما درمقابل مردم و رسیدگی به خواست های آنان مسئول و حسابده هستیم.»

ممکن است شما دوست داشته باشید