روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: تطبیق قانون ، شفافیت درپی دارد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز درجلسه شورای عالی تصدی ها گفت که تطبیق قانون درامور شفافیت درپی دارد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر،سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین جلسه باتاکید گفت که شفافیت زمانی به وجودمی آید که قانون درتمام عرصه و به صورت مشخص درآماده کردن برنامه های مالی نهاد های مربوط مدنظر باشد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به صرفه جویی در مصارف نیز تاکیدکرد و گفت که صرفه جویی مصارف ممد ازدیاد عواید می شود.دراین جلسه نورمحمد حسن خیل رییس تصدی افغانتور گزارش از کارکردهای این نهاد را درسال ۱۳۹۷ ارائه کرد و نیز به توضیح برنامه های مالی افغانتور درسال ۱۳۹۸ پرداخت.

به همین ترتیب شفیق الله شهرانی رییس عمومی تصدی ها وشرکت های دولتی وزارت مالیه درمورد گزارش تصدی افغانتور صحبت کرد و نظریات خود را درمورد برنامه های مالی این نهاد ارائه کرد.دراخیر برنامه مالی سال ۱۳۹۸ افغانتور پس از تعدیل دربرخی ازموارد تصویب شد.

 دراین جلسه نمایندگان وزارت اقتصاد و نهادهای مربوط اشتراک کرده بودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید