روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی : بیرق ملی کشور نمادی از شناخت و هویت ملی مردم کشوراست

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و هیئت رهبری این وزارت دیروز با برافراشتن بیرق ملی کشور درصحن آرشیف ملی ، از روز ملی بیرق، تجلیل به عمل آوردند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، همچنان درمراسم تجلیل ازروز ملی بیرق که ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ درتالارمرکز
بین المللی مطبوعات این وزارت برگزارشد ، حسینه صافی سرپرست 
وزارت اطلاعات فرهنگ صحبت کرد و گفت که بیرق ملی کشور نمادی  از شناخت  و هویت  ملی  مردم کشور است و وزارت اطلاعات و فرهنگ همواره کوشیده است که عنعنه ها،  فرهنگ و هویت ملی کشور را حمایت کند و تبارزدهد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطرنشان کرد: به مناسبت روزملی بیرق، ما درهرموقفی که باشیم ، تعهد می سپاریم که درروند ایستادگی نظام و شفافیت فرایند انتخابات پیش رو، ازهیچگونه تلاش دریغ نورزیم .

بعد سید جعفرراستین رئیس نظارت برنشرات رسانه های وزارت اطلاعات وفرهنگ  دررابطه به تاریخچه بیرق کشور، رنگ ها و نشان های بیرق ، ازسال ۱۸۸۰ میلادی تاکنون معلومات داد و به اساس مواد قانون ، موارد استفاده و منع استفاده ازبیرق ملی کشور را توضیح کرد .

همچنان وحید الله معنی مسئول بخش ارتباط با ولایات این وزارت نیز در رابطه به تجلیل از روز ملی بیرق، معلومات داد و گفت که امروز دراکثر ولایت های کشور بابرگزاری برنامه های فرهنگی، ازروز ملی بیرق تجلیل به عمل آمده است.

دراخیر این برنامه ممثلان تیاترملی نمایشی به قدردانی از روز ملی بیرق،  اجرا کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید