روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حسینه صافی: برای جلوگیری از شیوع کرونا، همه با دولت همکار باشند

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از مردم خواست که در خانه بمانند و به خاطر وقایه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با دولت همنوا و همکار باشند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که امروز نه تنها افغانستان بلکه کشورهای پیشرفته جهان نیز با تهدید جدی ویروس کرونا، روبرو هستند. وی افزود که تاکنون برای تداوی مرض ناشی از ویروس کرونا، دوا و یا واکسینی وجود ندارد، بنابراین نیاز است که در این شرایط دشوار، همه به خاطر اقدام‌های وقایه و پیشگیرانه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، با دولت همنوا و همکار باشند.
حسینه صافی خاطرنشان کرد در صورتی که فعالیتی با دست‌های خود انجام می‌دهیم باید دستان خود را با صابون برای ۲۰ ثانیه شستشو کنیم و این کار را از خود و خانواده خود آغاز کنیم و در محیط خود نیز در نظر بگیریم. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تأکید کرد که در غذای روزمره بیشتر از سبزی و میوه استفاده شود تا نیاز جدی نباشد، باید در خانه که جای مصئون است، بمانیم. وی افزود ملت و دولت قهرمان افغانستان چنانچه بر هر مشکلی پیروز شده اند بر تهدید مشکل ویروس کرونا نیز فایق خواهند شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید