روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حج انسان را از تاریکی بُریده، به روشنی پیوند می‌دهد

مولوی عبدالناصر طاهری

شارع مقدس مردم را به ادای فریضه‌ی حج بسیار تشویق و ترغیب نموده است، که دراینجا به برخی ازآن‌ها اشاره می‌کنیم ‌:

ابوهریره (رض)  گوید :

از پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال شد کدام عمل انسان  افضل و بهترین است‌؟  فرمود” إیمان به الله ورسولش ”

گفتند:

سپس چه چیز؟

فرمود:” جها د فی سبیل الله.

گفتند:

سپس چه چیز؟

فرمود:” بعد از آن حج  مبرور “‌ حج مبرور یعنی حجی که‌ گناه آمیزه‌ی آن نباشد.

حسن بصری در معنی حج مبرور گفته است‌:

آن‌ست‌ که حاجی پس از بازگشت، نسبت به دنیا زاهد و بدون رغبت و نسبت به آخرت، راغب و مایل باشد .

با سند حسن درحدیث مرفوع آمده  است‌ :

بر نیکویی حج آنست‌ که دیگران را اطعام ‌کنی و  با مردم به ملایمت و نرمی سخن ‌گویی ‌.

آنچه‌ که دربا‌ره حج‌ آمده  است‌ که جهاد فی سبیل الله  است‌.

‌حسن بن علی بن ابی طالب گوید : مردی به پیشگاه پیامبر(ص) آمد وگفت ‌: من ترسان وناتوانم‌ .

پیامبر صلی الله علیه و سلم   گفت ‌: ( هلم إلى جهاد لا شوکه فیه : الحج ) ترجمه : برو  به  جهادی‌ که  در آن سختی و دردسر نیست‌ که حج است‌‌.

‌ابوهریره ‌گوید: پیامبرصلی الله علیه وسلم گفت‌ : جهادالکبیر، والضعیف، والمرأه ، الحج ترجمه : جهاد  پیر ، ضعیف و زن حج  است ‌.

حضرت عایشه گوید: ‌گفتم : ای رسول خدا تو جهاد را بهترین اعمال میدانی، آیا ما به جهاد نرویم‌؟

او فرمود : لکن أفضل الجهاد: حج مبرور ترجمه : برای شما زنان بهترین جهاد حج مقبول است‌ .

حضرت عایشه‌ گوید: بعد ازاین‌که این سخن را از پیامبر (ص) شنیدم دیگرحج را ترک نکردم .

‌بخاری و مسلم از ابوهریره روایت کرده ‌اند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت‌ : ” العمره إلى العمره کفاره لما بینهما، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه   ترجمه :

‌زیارت عمره کفاره گناهان است تا عمره دیگر و حج  مقبول به جز بهشت پاداشی ندارد”‌.

تاثیرات حج بر ابعاد مختلف :

مراسم پرشکوه حج همچون عبادات دیگر داراى برکات و آثار فراوانى است که تاثیرات بسزای خود را بر ابعاد مختلف زنده گی بشر دارد، چرا که اجتماع عظیم مسلمانان در مراسم حج، فرصتى مناسب براى یگانگى و یکپارچگى مسلمانان و آگاهى یافتن و تبادل نظر پیرامون اوضاع سیاسى، اقتصادى، فرهنگى واخلاقی جهان اسلام است.

در فرد و جامعه بزرگترین تاثیرات این عبادت اسلامى است که اگر طبق برنامه صحیح انجام شده و از آن بهره‌برداری درست صورت کیرد پس فراهم کننده تغییرات تازه اى در جوامع اسلامى خواهد بود . این مناسک و مراسم بزرگ در حقیقت داراى چهار بُعد است که هر یک از دیگرى ریشه دارتر و پرسودتر است، که هریکی را ذیلا به توضیح گرفته و بالایشان سخنانی خواهیم داشت.

اما اینجا بٔعد خلاقی حج را می‌خواهم اندکی تشریح نمایم.

بُعد اخلاقى حج:.

مهمترین فلسفه حج همان دگرگونى اخلاقى است که درانسان‌ها به وجود مى آورد، مراسم (احرام ) انسان را به کلى از حلقه‌ی کوچک تمنیات مادى، امتیازات ظاهرى، لباس هاى رنگارنگ و زر و زیور بیرون مى‌کند و با تحریم لذایذ و پرداختن به خودسازى که از وظائف محرِم است او را از جهان ماده جدا کرده و در عالمى از نور، روحانیت و صفا فرو مى برد، و آن‌هایی را که در حال عادى بار سنگین امتیازاتِ موهوم و درجه‌ها و مدال‌ها را بر دوش خود احساس مى کنند، یک مرتبه سبکبار و راحت و آسوده مى سازد. سپس مراسم دیگر حج یکى پس از دیگرى انجام مى گیرد، مراسمى که علاقه هاى معنوى انسان را لحظه به لحظه با خدایش ‍محکم‌تر و رابطه اورا نزدیک‌تر و قوی‌تر می‌سازد، او را از گذشته‌ی تاریک و گناه‌آلودش بُریده و به آینده روشن و پر از صفا و نور، پیوند می‌دهد

ممکن است شما دوست داشته باشید