روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حاصلات گندم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

سخنگوی وزارت زراعت می گوید، پیش بینی ها نشان  می دهد  که چهل و دو درصد حاصلات گندم در کشور افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، اکبر رستم سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت: به اساس سرویی که از سوی وزارت زراعت، اداره احصاییه مرکزی و سازمان غذا در سراسر کشور صورت گرفته است، امسال حاصلات گندم به پنج اعشاریه  یک ملیون تُن متریک  می رسد که نسبت به سال قبل یک اعشاریه پنجا و دو تُن افزایش یافته است.

او گفت، این سروی در سراسر کشور از سوی ادارات محلی وزارت زراعت، اداره ملی احصاییه  و ماهواره انجام شده است که  شامل کشت زار های للمی و آبی  می باشد که چهل و دو درصد افزایش را در  حاصلات گندم  نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

رستمی افزود، با افزایش این  حاصلات جلو واردات آرد و گندم  به ارزش چهارصد ملیون دالر  به کشور  گرفته می شود.

او علت افزایش حاصلات گندم را   توزیع تخم های اصلاح شده،   کود کیمیاوی، فراهم شدن  زمینه  آبیاری هزار هکتار زمین جدید ، آموزش دهقانان  از سوی وزارت زراعت، افزایش ساحه کشت، توزیع ماشین های زراعتی  و افزایش بارندگی  ها  عنوان کرد.

او گفت: نیاز تمام کشور  برای گندم در یک سال شش  ملیون تُن گندم می باشد که  پنج اعشاریه یک ملیون تُن  آن امسال تولید می شود.

او علاوه کرد که در سال گذشته بیست هزار تُن کود کیمیاوی و ده هزار تُن تخم اصلاح شده برأی دهقانان از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری توزیع شده
بود
.

ممکن است شما دوست داشته باشید