روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جګړی د پرمختګ لار ډب کړی ده

وه چی په یو لړ کارونو پیل وشود مرکزی دولت له پاره لارهواره شوه او د هیواد د بیاجوړنی له پاره پوره مرستی راولیږل شوی.
په ډیرو برخو کی د فساد سره سره لاس ته راوړنی ترلاسه شوی او د وران ویجاړ هیواد څیره یو ځل بیا په نړیواله کچه راښکاره شوه په ملګرو ملتونو کی د افغانستان استازیتوب او د نړی په مختلفو هیوادوکی سیاسی نمایندګی یوځل بیا ترسترګو شوی او په کارکولو یی پیل وکړو د هیواد په د ننه کی د ورانو شویو ادارو بنسټ کښیښودل شو او د دولت د دری ګونو قواو له پاره لار هواره شوه دهیواد په ګوټ ګوټ کی د زده کړی له پاره د ښوونځیو په جوړښت پیل وشو او مواصلاتی لاری جوړی شوی. د هیواد له مینځه تللی اقتصاد بیا سر راپورته کړو او آهسته د آهسته رغاونی په حال کی دی. د ملی وسله وال پوځ د سمبالښت چاری په ګړندیتوب سره روانی دی او د دولتی ادارو چاری د سمسکی له پاره لاری لټول کیږی د هیواد هر وګړی ته د نظر د آزادی او په نیمګړتیاو باندی نیوکی لار هواره شوی او د یوشمیر هیوادو په پرتله د رسنیو خپلواکی په زیاته کچه په پام کی نیول شوی. خو دریغه چی کله کله په ډیر بی انصافه توګه داسی نیوکی ترسره کیږی چی د هیواد د ملی ګټو سره سمون نه خوری. همدا اوس چی له ځنیو رسنیو څخه ځینی خپرونی راخپریږی د ملی ګټو سره سمون نه لری ځکه د نیوکی ترڅنګ باید د بدیل لار په ګوته ترڅو نیمګړیتاوی ورغاول شی او د هیواد د هوساینی له پاره ګټوره لار ور په ګوته شی. دغه راز د جګړی د ناخوالو زیاتیدل چی د ډیرو پرمختیایی کارونو لاریی ډب کړی د لامیلونو په هکله ځان نانګاره کول به له انصافه لری وی ځکه همدا جګړه ماران دی چی د پردیو په لمسون د ټولنیز ژوند د ډیرو اسانتیاو مخه نیسی او د ډیرو بنسټیزو ستراتیژیکو پروژو په وړاندی ستونزی زیږوی او مخه یی نیسی ځکه د غټو پروژو مالی لګښت چی د بهرنیو هیوادو له خوا تمویلیږی نو د امنیت خوندیتوب یی لومړنی شرط ګڼل کیږی که د جګړی ګواښ او د لمسول شویو بریدونو شتون نه درلودی نو اوس به هیواد ډیری ورانی ویجاړی راسمی شوی وی او د هوساینی له پاره به لار هواره وی خو لاس وهونکی هیوادونه چی د افغانانو د هوساینی زغم نه لری د مختلفو لارو په لټون سره هڅه کوی چی ستونزی راپیدا کړی او د ډیرو پرمختیایی کارونو مخه ونیسی نو که هر څوک ځان افغان او ددی هیواد بچی ګڼی باید د جګړی د پای ته رسیدو له پاره دی په رښتینی توګه هڅی وکړی او د هیواد د دښمنانو شوم پلانونه دی په خپل هیواد کی نه عملی کوی ځکه اوس هم ددی وخت رارسیدلی چی د بهرنیو هیوادو په مالی مرسته د خپل هیواد ورانی ویجاړی راجوړی او دجګړی پرځای په ګډه ددی هیواد د پرمختګ له پاره مټی راونغاړو او زوریدلی افغانان د تل له پاره د جګړی د ناورین او ویرجن حالت څخه وژغورو.
ع- متینجګړی د پرمختګ لار ډب کړی ده
ع- متین
کله کله د ډله ییزو رسنیو له لاری یو شمیر شنونکی د دولت کړنی او لاس ته راوړنی کم رنګه بولی او نیوکه کوی چی د لاس ته راغلی وخت څخه دولتی واکمنانو پوره او مناسبه ګټه پورته نه کړه او هغه مرستی چی د بهرنیو هیوادو څخه ترلاسه شوی په ښه توګه مصرف نه شوی نو ځکه د هیوادوالو اقتصادی بڼه او د ژوند اسانتیاوی لا اوس هم د پوره ستونزو سره مخ دی. خو د یو لړ لاس ته راوړنو څخه چی هیڅوک سترګی نه شی پټولی یادولی شو ځکه چی کور ورانی جګړی د هیواد په هره برخه کی خورا زیات تاوانونه رامنځ ته کړی و او د ډیرو ادارو بنسټونه له مینځه تللی و مواصلاتی لاری ویجاړی وی او مخابراتی سیستم د برښنا سره یو ځای له مینځه تللی و په دولتی ادارو کی د کاری اسانتیاو څرک نه لیدل کیده او د دولت دری ګونی قوی چی اوس په کارونو بوختی دی شتون نه درلوده ښوونیز بهیر په ټپه دریدلی ښکاریده او د لوست امکاناتو شتون نه در لوده ډیری ځوانان او نجونی د زده ګړی له نعمت څخه بی برخی پاتی وی او د هیواد په لری او نیږدو سیمو کی د ښوونځیو جوړښت له امکان څخه لری بریښیده. د ملی وسله وال پوځ بنسټ نړیدلی و او د ودانیو تر څنګ یی ټوله شتمنی لوټ شوی وه په هیواد کی د میشتو وګړو ترمنځ قومی تاوتریخوالی له ورایه معلومیده او د ملی یووالی شیرازه ګډه وډه وه. خو د بن د لومړی کنفرانس د جوړیدو سره سم چی د زیاتو نیمګړتیاو سره مل و په هیواد کی د دولت د جوړښت او د بیاجوړنی چاری بهرنیو هیوادو په غاړه واخیستی ځکه چی د هیواد د بیا رغاونی او د ورانو ویجاړو جوړول د افغانانو له اقتصادی امکاناتو څخه لری او ناشونی وه د بهرنیانو مرسته وه چی په یو لړ کارونو پیل وشود مرکزی دولت له پاره لارهواره شوه او د هیواد د بیاجوړنی له پاره پوره مرستی راولیږل شوی.
په ډیرو برخو کی د فساد سره سره لاس ته راوړنی ترلاسه شوی او د وران ویجاړ هیواد څیره یو ځل بیا په نړیواله کچه راښکاره شوه په ملګرو ملتونو کی د افغانستان استازیتوب او د نړی په مختلفو هیوادوکی سیاسی نمایندګی یوځل بیا ترسترګو شوی او په کارکولو یی پیل وکړو د هیواد په د ننه کی د ورانو شویو ادارو بنسټ کښیښودل شو او د دولت د دری ګونو قواو له پاره لار هواره شوه دهیواد په ګوټ ګوټ کی د زده کړی له پاره د ښوونځیو په جوړښت پیل وشو او مواصلاتی لاری جوړی شوی. د هیواد له مینځه تللی اقتصاد بیا سر راپورته کړو او آهسته د آهسته رغاونی په حال کی دی. د ملی وسله وال پوځ د سمبالښت چاری په ګړندیتوب سره روانی دی او د دولتی ادارو چاری د سمسکی له پاره لاری لټول کیږی د هیواد هر وګړی ته د نظر د آزادی او په نیمګړتیاو باندی نیوکی لار هواره شوی او د یوشمیر هیوادو په پرتله د رسنیو خپلواکی په زیاته کچه په پام کی نیول شوی. خو دریغه چی کله کله په ډیر بی انصافه توګه داسی نیوکی ترسره کیږی چی د هیواد د ملی ګټو سره سمون نه خوری. همدا اوس چی له ځنیو رسنیو څخه ځینی خپرونی راخپریږی د ملی ګټو سره سمون نه لری ځکه د نیوکی ترڅنګ باید د بدیل لار په ګوته ترڅو نیمګړیتاوی ورغاول شی او د هیواد د هوساینی له پاره ګټوره لار ور په ګوته شی. دغه راز د جګړی د ناخوالو زیاتیدل چی د ډیرو پرمختیایی کارونو لاریی ډب کړی د لامیلونو په هکله ځان نانګاره کول به له انصافه لری وی ځکه همدا جګړه ماران دی چی د پردیو په لمسون د ټولنیز ژوند د ډیرو اسانتیاو مخه نیسی او د ډیرو بنسټیزو ستراتیژیکو پروژو په وړاندی ستونزی زیږوی او مخه یی نیسی ځکه د غټو پروژو مالی لګښت چی د بهرنیو هیوادو له خوا تمویلیږی نو د امنیت خوندیتوب یی لومړنی شرط ګڼل کیږی که د جګړی ګواښ او د لمسول شویو بریدونو شتون نه درلودی نو اوس به هیواد ډیری ورانی ویجاړی راسمی شوی وی او د هوساینی له پاره به لار هواره وی خو لاس وهونکی هیوادونه چی د افغانانو د هوساینی زغم نه لری د مختلفو لارو په لټون سره هڅه کوی چی ستونزی راپیدا کړی او د ډیرو پرمختیایی کارونو مخه ونیسی نو که هر څوک ځان افغان او ددی هیواد بچی ګڼی باید د جګړی د پای ته رسیدو له پاره دی په رښتینی توګه هڅی وکړی او د هیواد د دښمنانو شوم پلانونه دی په خپل هیواد کی نه عملی کوی ځکه اوس هم ددی وخت رارسیدلی چی د بهرنیو هیوادو په مالی مرسته د خپل هیواد ورانی ویجاړی راجوړی او دجګړی پرځای په ګډه ددی هیواد د پرمختګ له پاره مټی راونغاړو او زوریدلی افغانان د تل له پاره د جګړی د ناورین او ویرجن حالت څخه وژغورو.
ع- متین

ممکن است شما دوست داشته باشید