روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جهان در تعامل با افغانستان

افغانستان این روز ها در تعامل با جامعه جهانی قرار دارد و إن شاالله آن روز دور نخواهد بود که تمام مشکلات اقتصادی و سیاسی در این کشور برطرف گردد، زیرا در این سه ماه پسین بیش از نه وزیر خارجه و نهاد های بین المللی از کابل دیدار و با رهبری امارت اسلامی روی بهبود روابط حکومت جدید با جهان، صحبت نموده اند، همچنان وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه نیز در این مدت چندین سفر به کشور های همسایه و منطقه پیرامون بهبود روابط اقتصادی، سیاسی و رفع چالش های کنونی نموده که این خود نشان دهنده آن است که جهان در صدد بهبود روابط و به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان است.

مقام های ارشد کشور های همسایه، منطقه و جهان در صدد بهبود روابط با امارت اسلامی و آغاز فعالیت های دیپلوماتیک در این کشور هستند که امارت اسلامی افغانستان هم از این اقدام بجا ونیک شان قدردانی نموده و امید وار است کشور های که واقعیت های موجود در افغانستان را نادیده گرفته یا مغرضانه در این راستا عمل می کنند در دیدگاه و عملکرد خویش تجدید نظر نمایند، زیرا فرستادن نامه دو عضو کانگرس ایالات متحده امریکا به سازمان ملل متحد از بهر به رسمیت نشناختن امارت اسلامی بیانگر عقده گشایی اعضای این کانگرس در برابر ملت آزاده افغانستان می باشد.

بنابراین حالا در افکار عمومی این پرسش مطرح می گردد که چرا این دو عضو کانگرس امریکا به جایی این که با اخلاق نیکوی دیپلوماتیک، جنایات دو دهه پسین شان در افغانستان را، تلافی کنند، هنوز هم در پی انتقام گیری از ملت آزاده افغانستان هستند و این مسئله اظهر من الشمس است که این دو عضو کانگرس امریکا از جمله کسانی بودند که در قبال جنگ قرار داشتند و جنگ بیست سال امریکا به تحریک و دیکته این ها، دوام داشت.

روی این اساس جهان به ویژه سازمان ملل متحد باید علاوه بر واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت جدید افغانستان که بدون شک حق مردم افغانستان است، در به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان نیز منحیث یک نهاد بی طرف جهانی، تلاش های مضاعف را به خرج دهد و بیشتر از این ملت آزاده افغانستان را در انزوا و فراموشی نگذارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید