روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جنرال میلر: میان نیروهای دفاعی و امنیتی افغان هماهنگی بی پیشینه وجود دارد

قومندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان ،تدبیر و عمل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را در تامین امنیت روند انتخابات ستود.

گزارشگرآژانس باختر می نگارد: انتخابات ریاست جمهوری که سه روز قبل در کشور برگزار شد،بار دیگرثابت کرد که نیروهای دفاعی و امنیتی ماتعهد و عمل دارند ومی توانند وظایف دشواری را انجام دهند .

طالبان با شان که روند انتخابات را مختل می کنند چالش های زیادی را فرا راه این روند ملی خلق کردند مگر در نهایت بازنده شدند.

باور و اعتماد مردم نسبت به آینده ازیک طرف ودرایت نیروهای دفاعی وامنیتی ما از طرف دیگر،عامل شکست چلنج ها وتهدید های طالبان بود.

انتخابات ریاست جمهوری در کشور با توظیف ۷۲ هزار تن منسوب نیرو های دفاعی و امنیتی پوشش یافته بود و سی هزار تن دیگر در حالت آماده باش قرارداشتند.

نهاد های امنیتی و دفاعی کشور خود طراح و مجری برنامه امنیتی انتخابات بودند،برنامه امنیتی انتخابات با تدبیر و تعقل ریخته شد و با جدیت عملی شد واین باعث شد که سطح تهدید های امنیتی نهایت کاهش  یابدو کدام بحث بزرگ  رخ  ندهد.

سهم نیروهای خارجی درتامین امنیت انتخابات ،به گونه فرضی و احتیاطی مدنظر گرفته شده بودو در روز برگزاری انتخابات، ضرورت و نیازی برای  کشاندن آنان به برنامه های امنیتی دیده نشد بل این نیروهای افغان بودند که به گونه مستقلانه آن را اجرا کردند.

جنرال سکات میلرقومندان عمومی نیروهای حمایت قاطع  که بخشی ازنیروهای تحت امرش به گونه ریزرف آماده همکاری با نیروهای افغان بودازعمل وتحرک نیروهای افغان ستایش کرد و می گوید: هماهنگی میان نهادهای امنیتی در انتخابات بی‌‌پیشینه بود.

اوگفته است که یک ‌پارچگی میان رهبری نهادهای امنیتی ودفاعی افغانستان رمزموفقیت این نیروها درتامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بود و هماهنگی میان رهبری وزارت‌های امور داخله، دفاع ملی وریاست عمومی امنیت‌ملی درانتخابات ریاست‌جمهوری کنونی درچهار انتخابات گذشته بی پیشینه بوده است.

جنرال میلر می‌گوید که حمله برمرکز شماری ازولایت‌ها و راه اندازی حمله‌های پیچیده درشهرهای بزرگ هدف طالبان بود، اما نیروهای امنیتی نگذاشتند که این گروه به این هدف برسد.

آقای میلر گفت: (من انتخابات ۲۰۰۹ مشاهده کردم، من انتخابات ۲۰۱۴ وانتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ را نیز دیدم. ازلحاظ آماد‌گی‌ها برخی از مشابهت‌ها دراین انتخابات بود، اما آن چه در انتخابات ریاست‌جمهوری کنونی دیدم، یک پارچگی رهبری امنیتی بود.)

این گفته می رساند که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از ظرفیت و توانایی لازم برخودار اند و می توانند مستقلانه عمل کنند.

در حال حاضر بار اصلی جنگ علیه هراس افگنی در افغانستان را همین نیروها به دوش می کشند و موفق هم هستند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید