روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جمعیت افغانستان؛ ۳۳ اعشاریه شش ملیون نفر تخمین شده است

ادارۀ محلی احصائیه و معلومات تخمین کرده است که در سال ۱۴۰۰ نفوس افغانستان ۳۳ اعشاریه ۶ ملیون نفر خواهد بود.
این برآورد امروز از سوی آن اداره همگانی شده است.
ادارۀ ملی احصائیه و معلومات گفته است که از این میان حدود ۱۷،۱ میلیون تن (۵۱،۰ درصد) ‌را مردان و حدود ۱۶،۵ میلیون تن (۴۹،۰ درصد) را زنان تشکیل می‌دهند.
ادارۀ محلی احصائیه و معلومات می‌گوید که از جملۀ ۳۳،۶ میلیون تن جمعیت کشور ۲۳،۸ میلیون تن (۷۰،۸ درصد) آن روستایی، ۸،۳ میلیون تن (۲۴،۷درصد) آن شهری و ۱،۵ میلیون تن (۴،۵ درصد) آن کوچی استند.
برآورد نفوس کشور به تفکیک واحدهای اداری، شهری، دهاتی و جنس برآورد شده است که در برگیرندۀ ۳۴ ولایت شامل ۳۶۴ ولسوالی اصلی، ۲۴ولسوالی موقت و ۳۴ مرکز ولایت می‌شود.
ادارۀ ملی احصائیه و معلومات گفته است که نشر برآورد جمعیت سال ۱۴۰۰ کشور وضعیت نفوس کشور را نشان داده است و دسترسی آسان به معلومات نفوس را به نهادهای ملی و بین‌المللی جهت ساختن پالیسی‌ها، پروگرام‌ها و اتخاذ تصامیم بزرگ فراهم می‌کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید