روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جمعآوری و تداوی معتادان، راهکار جلوگیری از عمل اعتیاد و کاهش مرگ تدریجی در میان جوانان

بررسی های به عمل آمده در رابطه به خطر نهایت بزرگ عمل اعتیاد در میان جوانان که در کشورهای جهان از آن به عنوان سونامی مرگ تدریجی در میان جوانان جوامع بشری یاد می کنند و گفته می شود اعتیاد از مسایل نهایت عمده یی است که در کشورهای جهان عامل بزرگ مرگ و میر جوانان گردیده است به خصوص کشورهایی که مانند افغانستان اقتصاد ضعیف دارند و تداوم جنگ های نیابتی و تحمیلی تمام زیربناهای اقتصادی و تولیدی آنانرا ویران و به نابودی سوق داده است.

تعداد زیادی از جوانان اعم از تحصیل یافته و کم سواد نسبت عدم دسترسی به شغل به صفوف معتادان پیوسته اند و این صفوف در حال طویل شدن است و این موضوع خطرناک در جلسات نوبتی سالانه سازمان ملل متد نیز به عنوان خطر سونامی مواد مخدر و افزایش معتادان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تذکار به عمل آمد که موضوع افزایش بیکاری جوانان و عدم دستیابی به شغل صفوف معتادان را طویل تر ساخته است، آنچه که مایه نگرانی مسئولان مبارزه علیه مواد مخدر است گسترش کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر است که این پروسه بر گسترش عمل اعتیاد در میان جوانان تأثیرات نهایت زیادی وارد می سازد، زیرا افزایش کشت خشخاش عامل افزایش تولید مواد مخدر گردید، زمینه دستیابی جوانان را به مواد مخدر سهل می سازد و در نتیجه صفوف معتادان رو به افزایش نهاده و مرگ تدریجی را در میان جوانان معتاد فزونی می بخشد و بر نگرانی های مردم در سطح جهان به عنوان یک سونامی مرگ تدریجی جوانان آغشته به عمل اعتیاد افزوده می گردد.

بنابر همین خطر افزایش مواد مخدر و بزرگ شدن صفوف معتادان اخیراً وزارت صحت عامه تدابیر جمعآوری و تداوی معتادان را شامل پلان های پیشگیرنده مرگ تدریجی جوانان ساخت، با راه اندازی برنامه جمعآوری معتادان برای تداوی و نجات آنان از عمل اعتیاد به عنوان زمینه ساز جلوگیری مرگ تدریجی، تلاش های سازنده در سطح وزارت صحت عامه و نهادهای مبارزه با مواد مخدر در همین هفته های اخیر جریان دارد و تعداد زیادی از معتادان را در یک مرکز تداوی جمعآوری و تحت معالجه قرار داده اند.

آگاهان عرصه اجتماعی به این نظر اند که حجم بزرگ صفوف معتادان که در هر گوشه و کنار شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ ولایات کشور، حضور چشم گیر است، کار ساده و آسان بوده نمی تواند، زیرا همین برنامه چهارپنج سال قبل نیز از طریق برنامه های پیشگیرنده عمل اعتیاد در میان جوانان و کاهش مرگ و میر تدریجی جوانان از طریق چند نهاد قوی و توانمند شامل، وزارت امور داخله، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، وزارت صحت عامه، اداره عالی سره میاشت و چند نهاد دیگر راه اندازی شده بود، اما این فعالیت ها یک مدت کمی ادامه یافت، ولی نسبت عدم جای نگهداری و حمایت از معتادان فعالیت این نهاد ها معطل و متوقف گردید. همین موضوع سبب شد که ارقام یک الی یک‎ونیم میلیونی صفوف معتادان مواد مخدر به سه و نیم میلیون و اضافه تر از آن ارتقا یافت و برنگرانی های مردم کشور جنگ زده ما و کشورهای جهان فزونی به بار آورد.

آنچه که در ارتقا و افزایش معتادان و تشکیل دهندگان صفوف مرگ تدریجی مایه نگرانی مردم و مسئولان حکومت گردیده است، عدم امکانات تداوی و محلات جمعآوری این کتله عظیم اعضای خانواده هایی است که اولادهای شان دچار عمل اعتیاد شده اند.

نباید فراموش گردد که افزایش مواد مخدر و گسترش عمل اعتیاد نه تنها مردم افغانستان بلکه کشورهای جهان حتا ترامپ رئیس جمهور امریکا را دچار نگرانی گسترش سونامی مرگ تدریجی جونان کشورهای عضو سازمان ملل متحد ساخته است، ترامپ در رابطه به خطر بزرگ عمل اعتیاد و افزایش مواد مخدر به کشورهای جهان هشدار داد که گسترش و افزایش مواد مخدر، این پدیده منفور امنیت و سلامت جامعه جهانی را به خطر نهایت بزرگ مواجه ساخته است که در همین زمینه از طریق دفتر مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته شده که نسبت به سالهای گذشته شصت درصد مرگ و میر معتادان در سطح جهان افزایش یافته است، روی همین گسترش روز افزون مواد مخدر، ترامپ تروریزم و مواد مخدر را به عنوان دو پدیده باهم پیوسته وانمود ساخت و آنرا منبع تمویل مالی مافیای مواد مخدر و گروه های جنگی معرفی کرد و گفته شده که مبارزه علیه مواد مخدر به خاطر تأمین سلامت افراد جامعه نهایت مهم می باشد.

بر اساس دیدگاه کارشناسان عرصه های اجتماعی، تمام کشورهای جهان و افراد جامعه باید به خاطر جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر و جلوگری از اعتیاد جوانان مبارزه کنند که جلو گسترش این سونامی مرگ تدریجی گرفته شود.

مسئولان حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر که عامل گسترش عمل اعتیاد و افزایش مرگ تدریجی در میان جوانان است، نه تنها از نهادهای مسئول در این عرصه بلکه از تمام مردم افغانستان تقاضا دارند تا همگام با نیروهای امنیتی و نهادهای مسئول مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد جوانان برای نجات جوانان از آغشته شدن به عمل اعتیاد مبارزه کنند و مردم خود را از اعتیاد به مواد مخدر نجات دهند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید