روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جلسۀ سرقوماندانی اعلی، وضعیت عمومی امنیتی کشور را مورد بررسی قرار داد

جلسۀ سرقوماندانی اعلی تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، عصر دیروز در ارگ برگزار شد.
در این جلسه مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی، گزارش خویش را از آخرین انکشافات در رابطه به وضعیت امنیتی کشور و پلان ها و برنامه های شان بخاطر دفع و طرد تحرکات دشمن، ارائه نمودند.
رئیس جمهور غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح به مسئولین مربوطه هدایت داد که در راستای دفع تهدیدات دشمن، در سطوح مختلف مدیریتی و تاکتیکی اقدامات لازم را انجام دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید