روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

جلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

جلسه شورای عالی ستره محکمه دیروز به ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی‌القضات و رئیس ستره محکمه برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر، در جلسه نخست در پیوند به مصوبه قبلی شورای عالی، ا جراآت رؤسای محاکم استیناف در خصوص منظوری پیشنهادهای څارنوالی‌ها مبنی بر تعویق تحقیق و تاءجیل تنفیذ احکام محاکم و کفالت بالمـال در مورد متهمان و محکومان جهت جلوگیری از شیوع مرض کرونا د ر مطابقت با ماده سوم و فقره ۴ ماده پنجم فرمان اختصاصی شماره یک ریاست جمهوری مورد ارزیابی قرار گرفت و پیرامون روند سالم اجراآت محاکم در زمینه و تسریع تطبیق فرمان معلومات ارائه شد.
همچنان به رؤسای محاکم استیناف اکیداً هدایت داده شد که با وصول پیشنهادهای اداره‌های څارنوالی در قسمت اجرای کفالت با المال اجراآت لازم را مرعی کنند.
بعد گزارش اجراآت دیوان‌های ستره محکمه در جریان سال ۱۳۹۸ مورد بحث قرار گرفت. بر اساس گزارش در مدت فوق دیوان‌های جزای عمومی، امنیت عامه، جرایم علیه امنیت داخلی و خـارجی، رسیدگی به قضایای خشونت و تخلفات اطفال و جرایم نظامی ستره محکمه مجموعاً ۱۱۲۵۰ دوسیه و همین طور در بخش مدنی و تجارتی، دیوان‌های مدنی و حقوق عامه و تجارتی ستره محکمه حدود سه هزاردوسیه را از لحاظ قانون احکام صادره محاکم تحتانی، مورد بررسی قرار داد و در مورد آنها تصامیم مقتضی اتخاذ کردند.
به همین ترتیب در جلسه شورای عالی در مطابقت به احکام قانون اجراآت جزایی، برخی از دوسیه‌های جزایی مورد رسیدگی قرار گرفت و در هر مورد تصامیم لازم اتخاذ شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید